Nawadnianie z wód co to jest
Co to jest Nawadnianie z wód podziemnych. Wyjaśnienie Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Nawadnianie z wód podziemnych

Definicja NAWADNIANIE Z WÓD PODZIEMNYCH: Nawadnianie z wód podziemnych
Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj mniejsze utraty na parowanie, wada to większe niebezpieczeństwo zasolenia gleb z uwagi na wyższą → mineralizację wód. Służące na sporą skalę w państwach obu Ameryk (USA, Argentyna), w Australii, w Azji (Arabia Saudyjska, Chiny, Indie, Pakistan), w Afryce (Libia), a również w Europie, na przykład w niektórych regionach Niemiec (w wysokości około 60-80 mm w ciągu roku).[AK].

Słownik Niżówka Wód Podziemnych:
Znaczenie Niżówka wód podziemnych Niewielki odpływ wód podziemnych związany z okresem posusznym po małych opadach, poniżej stanów średnich. → Odpływ podziemny.[AK nawadnianie z wód podziemnych.
Słownik Nuklid:
Znaczenie określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako nawadnianie z wód podziemnych.
Słownik Neumanna Warunek Brzegowy (II Rodzaju):
Znaczenie brzegowy (II rodzaju) Zadana wartość pochodnej funkcji wzdłuż normalnej zewnętrznej do brzegu obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest zwykle zadana wartość strumienia filtracji (→ nawadnianie z wód podziemnych.
Słownik Neutralna Linia Prądu:
Znaczenie prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku nawadnianie z wód podziemnych.
Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n nawadnianie z wód podziemnych.

Czym jest Nawadnianie z wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: