Nawadnianie z wód co to jest
Co to jest Nawadnianie z wód podziemnych. Wyjaśnienie Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Nawadnianie z wód podziemnych

Definicja NAWADNIANIE Z WÓD PODZIEMNYCH: Nawadnianie z wód podziemnych
Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj mniejsze utraty na parowanie, wada to większe niebezpieczeństwo zasolenia gleb z uwagi na wyższą → mineralizację wód. Służące na sporą skalę w państwach obu Ameryk (USA, Argentyna), w Australii, w Azji (Arabia Saudyjska, Chiny, Indie, Pakistan), w Afryce (Libia), a również w Europie, na przykład w niektórych regionach Niemiec (w wysokości około 60-80 mm w ciągu roku).[AK].

Słownik Normatywy Jakości Wody:
Znaczenie wody Obowiązujące regulaminy (czyli mające umocowanie prawne) podające zbiory wartości →parametrów jakości wody i ich dopuszczalne stężenia, pozwalające na dokonanie oceny przydatności wody do nawadnianie z wód podziemnych.
Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – nawadnianie z wód podziemnych.
Słownik Nitryfikacja:
Znaczenie Mechanizm utleniania → amoniaku (albo → jonów amonowych) do azotynów i azotanów. N może przebiegać w różny sposób w zależności od warunków środowiska i udziału ustalonych grup bakterii. N odgrywa nawadnianie z wód podziemnych.
Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n nawadnianie z wód podziemnych.
Słownik Natężenie Przepływu Q; Wydatek, Natężenie (Strumienia):
Znaczenie Q; koszt, natężenie (strumienia) Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może także być odnoszona do określonego przekroju przewodu, koryta albo obiektu nawadnianie z wód podziemnych.

Czym jest Nawadnianie z wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: