Neumanna warunek brzegowy co to jest
Co to jest Neumanna warunek brzegowy (II rodzaju). Wyjaśnienie rodzaju) Zadana wartość pochodnej.

Czy przydatne?

Co to jest Neumanna warunek brzegowy (II rodzaju)

Definicja NEUMANNA WARUNEK BRZEGOWY (II RODZAJU): Neumanna warunek brzegowy (II rodzaju)
Zadana wartość pochodnej funkcji wzdłuż normalnej zewnętrznej do brzegu obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest zwykle zadana wartość strumienia filtracji (→ strumień wód podziemnych) w kierunku prostopadłym do brzegu obszaru. W razie brzegu nieprzepuszczalnego wartość ta jest równa zeru.[MR].

Słownik Niecka Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna 1. Struktura hydrogeologiczna o nieckowatym ułożeniu nieprzepuszczalnego podłoża wypełniona utworami wodonośnymi.[SK] 2. Struktura hydrogeologiczna, będąca w okolicy → masywu neumanna warunek brzegowy (ii rodzaju).
Słownik Nawadnianie Z Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj neumanna warunek brzegowy (ii rodzaju).
Słownik Nitryfikacja:
Znaczenie Mechanizm utleniania → amoniaku (albo → jonów amonowych) do azotynów i azotanów. N może przebiegać w różny sposób w zależności od warunków środowiska i udziału ustalonych grup bakterii. N odgrywa neumanna warunek brzegowy (ii rodzaju).
Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n neumanna warunek brzegowy (ii rodzaju).
Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu neumanna warunek brzegowy (ii rodzaju).

Czym jest Neumanna warunek brzegowy (II znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: