Neumanna warunek brzegowy co to jest
Co to jest Neumanna warunek brzegowy (II rodzaju). Wyjaśnienie rodzaju) Zadana wartość pochodnej.

Czy przydatne?

Co to jest Neumanna warunek brzegowy (II rodzaju)

Definicja NEUMANNA WARUNEK BRZEGOWY (II RODZAJU): Neumanna warunek brzegowy (II rodzaju)
Zadana wartość pochodnej funkcji wzdłuż normalnej zewnętrznej do brzegu obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest zwykle zadana wartość strumienia filtracji (→ strumień wód podziemnych) w kierunku prostopadłym do brzegu obszaru. W razie brzegu nieprzepuszczalnego wartość ta jest równa zeru.[MR].

Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu neumanna warunek brzegowy (ii rodzaju).
Słownik Nadwyżka Deuterowa:
Znaczenie Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w relacji do pozycji wody oceanicznej (VSMOW) na wykresie δD – δ18O (ryc. 28) wyrażone jako: d = δD–8 518O. Jest rezultatem nierównowagowego neumanna warunek brzegowy (ii rodzaju).
Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – neumanna warunek brzegowy (ii rodzaju).
Słownik Neutralna Linia Prądu:
Znaczenie prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku neumanna warunek brzegowy (ii rodzaju).
Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n neumanna warunek brzegowy (ii rodzaju).

Czym jest Neumanna warunek brzegowy (II znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: