Neutralna linia prądu co to jest
Co to jest Neutralna linia prądu. Wyjaśnienie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające →.

Czy przydatne?

Co to jest Prądu Linia Neutralna

Definicja NEUTRALNA LINIA PRĄDU: Neutralna linia prądu
Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku wektora prędkości filtracji zbiegają się w → punkcie neutralnym o zerowej prędkości filtracji.[TM].

Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 neutralna linia prądu.
Słownik Nuklid:
Znaczenie określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako neutralna linia prądu.
Słownik Natężenie Przepływu Q; Wydatek, Natężenie (Strumienia):
Znaczenie Q; koszt, natężenie (strumienia) Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może także być odnoszona do określonego przekroju przewodu, koryta albo obiektu neutralna linia prądu.
Słownik Neumanna Warunek Brzegowy (II Rodzaju):
Znaczenie brzegowy (II rodzaju) Zadana wartość pochodnej funkcji wzdłuż normalnej zewnętrznej do brzegu obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest zwykle zadana wartość strumienia filtracji (→ neutralna linia prądu.
Słownik Normy Jakości Wody Pitnej:
Znaczenie pitnej Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne ustalające dopuszczalne dla → wód pitnych stężenia różnych (w szczególności niepożądanych) substancji i zanieczyszczeń bakteriologicznych. W neutralna linia prądu.

Czym jest Neutralna linia prądu znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: