Niecka artezyjska co to jest
Co to jest Niecka artezyjska. Wyjaśnienie zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i.

Czy przydatne?

Co to jest Artezyjska Niecka

Niecka artezyjska
Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw napinających wewnątrz niecki. Układ taki wywołuje → ciśnienie artezyjskie, a po odwierceniu studni zlokalizowanej na obszarze położonym niżej niż strefa zasilania – samoczynny wypływ wody. Warunki artezyjskie mogą występować również w innych strukturach wodonośnych, na przykład monoklinalnych. → Samowypływ, → Studnia artezyjska, → Zbiornik artezyjski.[SK].

Czym jest Niecka artezyjska znaczenie w Słownik definicje N