Niecka artezyjska co to jest
Co to jest Niecka artezyjska. Wyjaśnienie zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i.

Czy przydatne?

Co to jest Artezyjska Niecka

Definicja NIECKA ARTEZYJSKA: Niecka artezyjska
Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw napinających wewnątrz niecki. Układ taki wywołuje → ciśnienie artezyjskie, a po odwierceniu studni zlokalizowanej na obszarze położonym niżej niż strefa zasilania – samoczynny wypływ wody. Warunki artezyjskie mogą występować również w innych strukturach wodonośnych, na przykład monoklinalnych. → Samowypływ, → Studnia artezyjska, → Zbiornik artezyjski.[SK].

Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – niecka artezyjska.
Słownik Nasiąkliwość:
Znaczenie wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach albo ułamkiem dziesiętnym. N. wagowa to relacja masy wchłoniętej wody do masy skały, a n. objętościowa → relacja objętości wody i skały niecka artezyjska.
Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 niecka artezyjska.
Słownik Neumanna Warunek Brzegowy (II Rodzaju):
Znaczenie brzegowy (II rodzaju) Zadana wartość pochodnej funkcji wzdłuż normalnej zewnętrznej do brzegu obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest zwykle zadana wartość strumienia filtracji (→ niecka artezyjska.
Słownik Nieliniowość Równania Filtracji:
Znaczenie równania filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle niecka artezyjska.

Czym jest Niecka artezyjska znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: