Niecka artezyjska co to jest
Co to jest Niecka artezyjska. Wyjaśnienie zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i.

Czy przydatne?

Co to jest Artezyjska Niecka

Definicja NIECKA ARTEZYJSKA: Niecka artezyjska
Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw napinających wewnątrz niecki. Układ taki wywołuje → ciśnienie artezyjskie, a po odwierceniu studni zlokalizowanej na obszarze położonym niżej niż strefa zasilania – samoczynny wypływ wody. Warunki artezyjskie mogą występować również w innych strukturach wodonośnych, na przykład monoklinalnych. → Samowypływ, → Studnia artezyjska, → Zbiornik artezyjski.[SK].

Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 niecka artezyjska.
Słownik Neumanna Warunek Brzegowy (II Rodzaju):
Znaczenie brzegowy (II rodzaju) Zadana wartość pochodnej funkcji wzdłuż normalnej zewnętrznej do brzegu obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest zwykle zadana wartość strumienia filtracji (→ niecka artezyjska.
Słownik Neutralna Linia Prądu:
Znaczenie prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku niecka artezyjska.
Słownik Nadwyżka Deuterowa:
Znaczenie Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w relacji do pozycji wody oceanicznej (VSMOW) na wykresie δD – δ18O (ryc. 28) wyrażone jako: d = δD–8 518O. Jest rezultatem nierównowagowego niecka artezyjska.
Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu niecka artezyjska.

Czym jest Niecka artezyjska znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: