Nieliniowość filtracji co to jest
Co to jest Nieliniowość filtracji. Wyjaśnienie Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracji Nieliniowość

Definicja NIELINIOWOŚĆ FILTRACJI: Nieliniowość filtracji
Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu laminarnego. Po przekroczeniu krytycznej prędkości filtracji pojawiają się odstępstwa od liniowego prawa Darcy'ego, jest to pojawia się nieliniowość filtracji (→ filtracja postlinearna) wyzwolona poprzez inercję (przez wzgląd na sporą →krętością ośrodka porowatego), a przy większych prędkościach – turbulencją. → Flucja.[TM].

Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n nieliniowość filtracji.
Słownik Nieliniowość Równania Filtracji:
Znaczenie równania filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle nieliniowość filtracji.
Słownik Nasiąkliwość:
Znaczenie wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach albo ułamkiem dziesiętnym. N. wagowa to relacja masy wchłoniętej wody do masy skały, a n. objętościowa → relacja objętości wody i skały nieliniowość filtracji.
Słownik Normy Jakości Wody Pitnej:
Znaczenie pitnej Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne ustalające dopuszczalne dla → wód pitnych stężenia różnych (w szczególności niepożądanych) substancji i zanieczyszczeń bakteriologicznych. W nieliniowość filtracji.
Słownik Nuklid:
Znaczenie określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako nieliniowość filtracji.

Czym jest Nieliniowość filtracji znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: