Nieliniowość filtracji co to jest
Co to jest Nieliniowość filtracji. Wyjaśnienie Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracji Nieliniowość

Definicja NIELINIOWOŚĆ FILTRACJI: Nieliniowość filtracji
Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu laminarnego. Po przekroczeniu krytycznej prędkości filtracji pojawiają się odstępstwa od liniowego prawa Darcy'ego, jest to pojawia się nieliniowość filtracji (→ filtracja postlinearna) wyzwolona poprzez inercję (przez wzgląd na sporą →krętością ośrodka porowatego), a przy większych prędkościach – turbulencją. → Flucja.[TM].

Słownik Natężenie Przepływu Q; Wydatek, Natężenie (Strumienia):
Znaczenie Q; koszt, natężenie (strumienia) Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może także być odnoszona do określonego przekroju przewodu, koryta albo obiektu nieliniowość filtracji.
Słownik Nieliniowość Równania Filtracji:
Znaczenie równania filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle nieliniowość filtracji.
Słownik Nasiąkliwość:
Znaczenie wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach albo ułamkiem dziesiętnym. N. wagowa to relacja masy wchłoniętej wody do masy skały, a n. objętościowa → relacja objętości wody i skały nieliniowość filtracji.
Słownik Nawadnianie Z Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj nieliniowość filtracji.
Słownik Nitryfikacja:
Znaczenie Mechanizm utleniania → amoniaku (albo → jonów amonowych) do azotynów i azotanów. N może przebiegać w różny sposób w zależności od warunków środowiska i udziału ustalonych grup bakterii. N odgrywa nieliniowość filtracji.

Czym jest Nieliniowość filtracji znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: