Nieliniowość filtracji co to jest
Co to jest Nieliniowość filtracji. Wyjaśnienie Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracji Nieliniowość

Definicja NIELINIOWOŚĆ FILTRACJI: Nieliniowość filtracji
Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu laminarnego. Po przekroczeniu krytycznej prędkości filtracji pojawiają się odstępstwa od liniowego prawa Darcy'ego, jest to pojawia się nieliniowość filtracji (→ filtracja postlinearna) wyzwolona poprzez inercję (przez wzgląd na sporą →krętością ośrodka porowatego), a przy większych prędkościach – turbulencją. → Flucja.[TM].

Słownik Niżówka Wód Podziemnych:
Znaczenie Niżówka wód podziemnych Niewielki odpływ wód podziemnych związany z okresem posusznym po małych opadach, poniżej stanów średnich. → Odpływ podziemny.[AK nieliniowość filtracji.
Słownik Neutralna Linia Prądu:
Znaczenie prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku nieliniowość filtracji.
Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 nieliniowość filtracji.
Słownik Niecka Artezyjska:
Znaczenie Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw nieliniowość filtracji.
Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – nieliniowość filtracji.

Czym jest Nieliniowość filtracji znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: