Nieliniowość równania co to jest
Co to jest Nieliniowość równania filtracji. Wyjaśnienie filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracji Równania Nieliniowość

Definicja NIELINIOWOŚĆ RÓWNANIA FILTRACJI: Nieliniowość równania filtracji
Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle napiętym pozostaje równaniem liniowym także względem parametrów hydrogeologicznych, przeciwnie jak dla warstw o zwierciadle swobodnym, kiedy ujawnia się nieliniowość związana z zależnością parametrów hydrogeologicznych (będących jednocześnie wyznacznikami równania) od wartości funkcji wysokości hydraulicznej H (pełniącej rolę funkcji stanu, funkcji procesowej): na przykład T = f(H), S = f(H). Innym typem nieliniowości jest → nieliniowość filtracji.[TM].

Słownik Normatywy Jakości Wody:
Znaczenie wody Obowiązujące regulaminy (czyli mające umocowanie prawne) podające zbiory wartości →parametrów jakości wody i ich dopuszczalne stężenia, pozwalające na dokonanie oceny przydatności wody do nieliniowość równania filtracji.
Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n nieliniowość równania filtracji.
Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu nieliniowość równania filtracji.
Słownik Nitryfikacja:
Znaczenie Mechanizm utleniania → amoniaku (albo → jonów amonowych) do azotynów i azotanów. N może przebiegać w różny sposób w zależności od warunków środowiska i udziału ustalonych grup bakterii. N odgrywa nieliniowość równania filtracji.
Słownik Neumanna Warunek Brzegowy (II Rodzaju):
Znaczenie brzegowy (II rodzaju) Zadana wartość pochodnej funkcji wzdłuż normalnej zewnętrznej do brzegu obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest zwykle zadana wartość strumienia filtracji (→ nieliniowość równania filtracji.

Czym jest Nieliniowość równania znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: