Nieliniowość równania co to jest
Co to jest Nieliniowość równania filtracji. Wyjaśnienie filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracji Równania Nieliniowość

Definicja NIELINIOWOŚĆ RÓWNANIA FILTRACJI: Nieliniowość równania filtracji
Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle napiętym pozostaje równaniem liniowym także względem parametrów hydrogeologicznych, przeciwnie jak dla warstw o zwierciadle swobodnym, kiedy ujawnia się nieliniowość związana z zależnością parametrów hydrogeologicznych (będących jednocześnie wyznacznikami równania) od wartości funkcji wysokości hydraulicznej H (pełniącej rolę funkcji stanu, funkcji procesowej): na przykład T = f(H), S = f(H). Innym typem nieliniowości jest → nieliniowość filtracji.[TM].

Słownik Niecka Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna 1. Struktura hydrogeologiczna o nieckowatym ułożeniu nieprzepuszczalnego podłoża wypełniona utworami wodonośnymi.[SK] 2. Struktura hydrogeologiczna, będąca w okolicy → masywu nieliniowość równania filtracji.
Słownik Niżówka Wód Podziemnych:
Znaczenie Niżówka wód podziemnych Niewielki odpływ wód podziemnych związany z okresem posusznym po małych opadach, poniżej stanów średnich. → Odpływ podziemny.[AK nieliniowość równania filtracji.
Słownik Neutralna Linia Prądu:
Znaczenie prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku nieliniowość równania filtracji.
Słownik Natężenie Przepływu Q; Wydatek, Natężenie (Strumienia):
Znaczenie Q; koszt, natężenie (strumienia) Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może także być odnoszona do określonego przekroju przewodu, koryta albo obiektu nieliniowość równania filtracji.
Słownik Nawadnianie Z Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj nieliniowość równania filtracji.

Czym jest Nieliniowość równania znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: