Niżówka wód podziemnych co to jest
Co to jest NIŻÓWKA WÓD PODZIEMNYCH. Wyjaśnienie Niewielki odpływ wód podziemnych związany z okresem.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Niżówka

Definicja NIŻÓWKA WÓD PODZIEMNYCH: Niżówka wód podziemnych
Niewielki odpływ wód podziemnych związany z okresem posusznym po małych opadach, poniżej stanów średnich. → Odpływ podziemny.[AK].

Słownik Niecka Artezyjska:
Znaczenie Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw niżówka wód podziemnych co znaczy.
Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – niżówka wód podziemnych krzyżówka.
Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 niżówka wód podziemnych co to jest.
Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu niżówka wód podziemnych słownik.
Słownik Nadwyżka Deuterowa:
Znaczenie Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w relacji do pozycji wody oceanicznej (VSMOW) na wykresie δD – δ18O (ryc. 28) wyrażone jako: d = δD–8 518O. Jest rezultatem nierównowagowego niżówka wód podziemnych czym jest.

Czym jest Niżówka wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: