Niżówka wód podziemnych co to jest
Co to jest Niżówka wód podziemnych. Wyjaśnienie Niewielki odpływ wód podziemnych związany z okresem.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Niżówka

Definicja NIŻÓWKA WÓD PODZIEMNYCH: Niżówka wód podziemnych
Niewielki odpływ wód podziemnych związany z okresem posusznym po małych opadach, poniżej stanów średnich. → Odpływ podziemny.[AK].

Słownik Normatywy Jakości Wody:
Znaczenie wody Obowiązujące regulaminy (czyli mające umocowanie prawne) podające zbiory wartości →parametrów jakości wody i ich dopuszczalne stężenia, pozwalające na dokonanie oceny przydatności wody do niżówka wód podziemnych.
Słownik Nieliniowość Równania Filtracji:
Znaczenie równania filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle niżówka wód podziemnych.
Słownik Nadwyżka Deuterowa:
Znaczenie Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w relacji do pozycji wody oceanicznej (VSMOW) na wykresie δD – δ18O (ryc. 28) wyrażone jako: d = δD–8 518O. Jest rezultatem nierównowagowego niżówka wód podziemnych.
Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 niżówka wód podziemnych.
Słownik Niecka Artezyjska:
Znaczenie Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw niżówka wód podziemnych.

Czym jest Niżówka wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: