Nuklid co to jest
Co to jest Nuklid. Wyjaśnienie rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową.

Czy przydatne?

Co to jest Nuklid

Definicja NUKLID: Nuklid
Atom określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako odrębny n., jeśli istnieje w ciągu mierzalnego czasu. Wszystkie nuklidy o tej samej liczbie Z reprezentują en sam pierwiastek chemiczny. Gdy różnią się liczbami N i A, stanowią izotopy tego samego pierwiastka. Gdy mają tę samą liczbę A, a różnią się liczbami Z i N, są określanejako izobary. Nuklidy o tej samej liczbie N i o różnych liczbach Z i A są nazywane izotonami. Zapis: . Przykłady: izotopy ; izobary ; izotony. → Radionuklid.[JD].

Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n nuklid.
Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 nuklid.
Słownik Niżówka Wód Podziemnych:
Znaczenie Niżówka wód podziemnych Niewielki odpływ wód podziemnych związany z okresem posusznym po małych opadach, poniżej stanów średnich. → Odpływ podziemny.[AK nuklid.
Słownik Nawadnianie Z Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj nuklid.
Słownik Normy Jakości Wody Pitnej:
Znaczenie pitnej Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne ustalające dopuszczalne dla → wód pitnych stężenia różnych (w szczególności niepożądanych) substancji i zanieczyszczeń bakteriologicznych. W nuklid.

Czym jest Nuklid znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: