obieg wody co to jest
Co to jest obieg wody. Wyjaśnienie między atmo-, lito- i hydrosferą; słowo związku pomiędzy wodami.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Obieg

Definicja OBIEG WODY: obieg wody
Stała zamiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; słowo związku pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi. Składnikami (elementami) cyklu krążenia wody w przyrodzie są: parowanie, opad i odpływ. To jest mechanizm stały, który lokalnie może ulegać przyspieszeniu albo zwolnieniu, a liczba wody biorąca w nim udział może wykazywać wahania. Czynnikiem zwalniającym prędkość krążenia wody jest →retencja. W o.w. wyróżnia się fazę atmosferyczną i fazę kontynentalną, obejmującą prócz opadu i parowania spływ (odpływ) powierzchniowy i spływ (odpływ) podziemny (ryc. 61). Obieg i bilans wód podziemnych zawiera się w tak zwany obiegu małym, będącym częścią obiegu dużego. →Bilans wodny, → Bilans wód podziemnych.[AK] Ryc. 61. Obieg wody w przyrodzie (wg Lambor, 1971 i Dynowska, Tlałka, 1982, ujęcie zmodyfikowane) R – retencja, P – opad, E – parowanie, H – odpływ całkowity, Hs – odpływ powierzchniowy, Hg – odpływ podziemny.

Słownik Oddziaływanie Górnictwa Na Środowisko Wodne:
Znaczenie środowisko wodne Wskutek eksploatacji górniczej na terenach działalności górniczej naturalne warunki wodne ulegają przekształceniu. Górnictwo ingeruje w naturalne środowisko wodne zarówno pod obieg wody.
Słownik Opad Klimatologiczny; Opad Pomierzony:
Znaczenie Opad klimatologiczny; opad pomierzony Surowa wartość opadu wynikająca z pomiaru → opadomierzem.[AK obieg wody.
Słownik Obszar Zwykłej Ochrony GZWP OZO:
Znaczenie Region zwykłej ochrony GZWP OZO Region stanowiący pozostałe fragmenty GZWP, niewydzielone jako ONO i OWO. W granicach tych obszarów dla ochrony wód stosuje się obowiązujące regulaminy prawne.[AS obieg wody.
Słownik Otwory W Odwadnianiu Kopalń:
Znaczenie odwadnianiu kopalń Otwory wiertnicze wykonane z powierzchni terenu albo z wyrobiska górniczego, wykorzystywane do drenażu → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska albo obniżenia w nim → obieg wody.
Słownik Operat Wodnoprawny:
Znaczenie Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli projekt urządzeń wodnych odpowiada wymaganiom o.w., może być także obieg wody.

Czym jest obieg wody znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: