obieg wody co to jest
Co to jest obieg wody. Wyjaśnienie między atmo-, lito- i hydrosferą; słowo związku pomiędzy wodami.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Obieg

Definicja OBIEG WODY: obieg wody
Stała zamiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; słowo związku pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi. Składnikami (elementami) cyklu krążenia wody w przyrodzie są: parowanie, opad i odpływ. To jest mechanizm stały, który lokalnie może ulegać przyspieszeniu albo zwolnieniu, a liczba wody biorąca w nim udział może wykazywać wahania. Czynnikiem zwalniającym prędkość krążenia wody jest →retencja. W o.w. wyróżnia się fazę atmosferyczną i fazę kontynentalną, obejmującą prócz opadu i parowania spływ (odpływ) powierzchniowy i spływ (odpływ) podziemny (ryc. 61). Obieg i bilans wód podziemnych zawiera się w tak zwany obiegu małym, będącym częścią obiegu dużego. →Bilans wodny, → Bilans wód podziemnych.[AK] Ryc. 61. Obieg wody w przyrodzie (wg Lambor, 1971 i Dynowska, Tlałka, 1982, ujęcie zmodyfikowane) R – retencja, P – opad, E – parowanie, H – odpływ całkowity, Hs – odpływ powierzchniowy, Hg – odpływ podziemny.

Słownik Obszar Poboru Wód Podziemnych:
Znaczenie Region poboru wód podziemnych Region przylegający bezpośrednio do studni albo źródła, obejmujący również techniczne wyposażenie i obiekty wykorzystywane do eksploatacji wody.[AS obieg wody.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości obieg wody.
Słownik Obszar Górniczy:
Znaczenie Przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją. Spośród wód podziemnych kopalinami są → solanki, → wody lecznicze i → wody termalne, określone obieg wody.
Słownik Ośrodek Porowaty; Ośrodek Porowy:
Znaczenie ośrodek porowy W hydrogeologii ośrodek przepuszczalny (skała, grunt, gleba) zawierający skomunikowane puste przestrzenie (→ porowatość), dający się sprowadzić w opisie makroskopowym do ośrodka obieg wody.
Słownik Oporność Filtracyjna Pionowa Φ’:
Znaczenie Oporność filtracyjna pionowa φ’ Odwrotność → przewodności pionowej (warstwy rozdzielającej) T'. Wymiar: [T].Jednostki: h, d.[TM obieg wody.

Czym jest obieg wody znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: