Obieg wody podziemnej co to jest
Co to jest Obieg wody podziemnej. Wyjaśnienie Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnej Wody Obieg

Definicja OBIEG WODY PODZIEMNEJ: Obieg wody podziemnej
Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej od miejsca zasilania, infiltracji, poprzez → strefę przepływu, stanowiącą jej zasadniczą część, do miejsca drenażu: wypływu, odbioru wody albo parowania. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).[AK].

Słownik Oczyszczanie Warstwy Wodonośnej; Dekontaminacja W. W.:
Znaczenie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w. Mechanizm aktywnej ochrony wód podziemnych opierający na eliminacji stwierdzonego zanieczyszczenia zbiornika wód podziemnych. Można tu wyróżnić cztery obieg wody podziemnej.
Słownik Opad Hydrologiczny; Opad Rzeczywisty:
Znaczenie opad rzeczywisty Rozmiar rzeczywista opadu albo przynajmniej skorygowana o błąd pomiaru (→ opad skorygowany). Uwzględnia osad atmosferyczny, opad poziomy. Ocenia się, iż warstwa o.h. jest w Polsce o obieg wody podziemnej.
Słownik Odbudowa Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Odtworzenie naturalnego (pierwotnego) stanu ilości i jakości wód podziemnych w jednostce hydrogeologicznej, jest to takiego, jaki istniał przed rozpoczęciem ich eksploatacji. O.z.w.p obieg wody podziemnej.
Słownik Otwór Przelewowy:
Znaczenie Rodzaj otworu odwadniającego wykonywanego z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia →ciśnienia hydrostatycznego w → wodonoścu występującym w spągowej w relacji do obieg wody podziemnej.
Słownik Otwór Odwadniający:
Znaczenie Otwór wykorzystywany do drenażu wód z górotworu i do odwadniania kopalni bez zainstalowanego w nim urządzenia do pompowania wody. → Odwadnianie kopalni, → Zawodnienie kopalni, → Warunki obieg wody podziemnej.

Czym jest Obieg wody podziemnej znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: