Obieg wody podziemnej co to jest
Co to jest Obieg wody podziemnej. Wyjaśnienie Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnej Wody Obieg

Definicja OBIEG WODY PODZIEMNEJ: Obieg wody podziemnej
Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej od miejsca zasilania, infiltracji, poprzez → strefę przepływu, stanowiącą jej zasadniczą część, do miejsca drenażu: wypływu, odbioru wody albo parowania. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).[AK].

Słownik Obszar Źródliskowy:
Znaczenie Region stopniowego tworzenia się cieku głównego albo jego dopływu, gdzie woda podziemna wydostaje się na powierzchnię terenu i ujawnia w formie → podmokłości, →wycieków, rzadziej źródeł. Zespół obieg wody podziemnej.
Słownik Odwadnianie Wykopu (Fundamentowego):
Znaczenie fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty obieg wody podziemnej.
Słownik Opad Podziemny:
Znaczenie Kondensacja pary wodnej pod powierzchnią w strefie aeracji. Przypisywano jej niegdyś bardzo istotną rolę w zasilaniu wód podziemnych. O.p. zaznacza się najwyraźniej w górach i na brzegu morza. → obieg wody podziemnej.
Słownik Obszar (Zasięg) Wpływu Ujęcia ZWU:
Znaczenie wpływu ujęcia ZWU Region w otoczeniu ujęcia, gdzie wskutek pompowania (albo iniekcji) następuje zmiana parametrów strumienia: wysokości hydraulicznej, prędkości i/((albo kierunku filtracji. W ruchu obieg wody podziemnej.
Słownik Ochrona Środowiska:
Znaczenie podjęcie albo zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta bazuje zwłaszcza na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu obieg wody podziemnej.

Czym jest Obieg wody podziemnej znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: