Obieg wody podziemnej co to jest
Co to jest Obieg wody podziemnej. Wyjaśnienie Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnej Wody Obieg

Obieg wody podziemnej
Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej od miejsca zasilania, infiltracji, poprzez → strefę przepływu, stanowiącą jej zasadniczą część, do miejsca drenażu: wypływu, odbioru wody albo parowania. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).[AK].

Czym jest Obieg wody podziemnej znaczenie w Słownik definicje O