Objaśnienia symboli co to jest
Co to jest Objaśnienia symboli. Wyjaśnienie Objaśnienia symboli >Debye'a-Huckela równanie.[JD. Co.

Czy przydatne?

Co to jest Symboli Objaśnienia

Definicja OBJAŚNIENIA SYMBOLI: Objaśnienia symboli
>Debye'a-Huckela równanie.[JD].

Słownik Odwadnianie Sposobem Studziennym:
Znaczenie studziennym Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → studni odwadniających, współdziałających ze sobą i stanowiących określony objaśnienia symboli.
Słownik Odsączalność:
Znaczenie Umiejętność skały kompletnie nasyconej wodą do oddania wody wolnej pod działaniem siły ciężkości; jej miarą jest → współczynnik odsączalności. Jako specjalny sytuacja wyróżnia się odsączalność objaśnienia symboli.
Słownik Obszar Wysokiej Ochrony GZWP OWO:
Znaczenie ochrony GZWP OWO Region wyznaczany na podobnych zasadach jak → region najwyższej ochrony GZWP. Stanowią go części GZWP, gdzie istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód objaśnienia symboli.
Słownik Ochrona Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych objaśnienia symboli.
Słownik Oporność Filtracyjna Koryta ΔL:
Znaczenie filtracyjna koryta ΔL Dodatkowa oporność filtracyjna w strefie przykorytowej cieków, spowodowana → kolmatacją, niezupełnością koryta i tym podobne, wyrażana równoważnym wydłużeniem strumienia (o objaśnienia symboli.

Czym jest Objaśnienia symboli znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: