Obszar depresyjny (wód co to jest
Co to jest Obszar depresyjny (wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Region, w obrębie którego.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar depresyjny (wód podziemnych)

Definicja OBSZAR DEPRESYJNY (WÓD PODZIEMNYCH): Region depresyjny (wód podziemnych)
Region, w obrębie którego zostało obniżone zwierciadło wody podziemnej albo ciśnienie piezometryczne (w razie → zwierciadła napiętego) w konsekwencji eksploatacji albo naturalnego wypływu wody na powierzchnię terenu. → Lej depresji.[SK].

Słownik Opad Klimatologiczny; Opad Pomierzony:
Znaczenie Opad klimatologiczny; opad pomierzony Surowa wartość opadu wynikająca z pomiaru → opadomierzem.[AK obszar depresyjny (wód podziemnych).
Słownik Opad Mokry:
Znaczenie atmosferyczny w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym obejmuje się także stałe produkty kondensacji pary wodnej (śnieg, grad), mogące po stopnieniu zasilać wody podziemne. Definicja obszar depresyjny (wód podziemnych).
Słownik Odpływ Podziemny Hg,Qg:
Znaczenie Qg Liczba wody podziemnej odpływającej z określonego obszaru w określonym czasie do cieku i zasilającej ten ciek albo zbiornik wód powierzchniowych. Składowa przepływu całkowitego rejestrowanego w obszar depresyjny (wód podziemnych).
Słownik Ochrona Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych obszar depresyjny (wód podziemnych).
Słownik Obszar Zasobowy (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie ujęcia wód podziemnych) Region w obrębie → zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się zasadnicza obszar depresyjny (wód podziemnych).

Czym jest Obszar depresyjny (wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: