Obszar drenażu co to jest
Co to jest Obszar drenażu. Wyjaśnienie powierzchni terenu albo pod ziemią, do którego spływają wody.

Czy przydatne?

Co to jest Drenażu Obszar

Definicja OBSZAR DRENAŻU: Region drenażu
Region na powierzchni terenu albo pod ziemią, do którego spływają wody podziemne z utworów wodonośnych. O.d. są doliny rzeczne, zbiorniki wód podziemnych, zagłębienia bezodpływowe, morze, silnie uszczelinione strefy dyslokacyjne, a również obszary sztucznego drenażu (→ drenaż wód podziemnych), na przykład kopalnie, ujęcia wód podziemnych.[SK].

Słownik Odpływ Podziemny Jednostkowy; Moduł (Wskaźnik) Odpływu Podziemnego Q:
Znaczenie jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach obszar drenażu.
Słownik Odpływ Bezpośredni:
Znaczenie Odpływ bezpośredni Suma odpływu powierzchniowego i podpowierzchniowego bezpośredniego (bez odpływu podpowierzchniowego opóźnionego).[AK obszar drenażu.
Słownik Odwadnianie Kopalni:
Znaczenie Zespół przedsięwzięć powodujących drenaż → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska kopalni, usunięcie wód dopływających do wyrobisk w czasie ich wykonywania i eksploatacji i odprowadzanie obszar drenażu.
Słownik Opad Hydrologiczny; Opad Rzeczywisty:
Znaczenie opad rzeczywisty Rozmiar rzeczywista opadu albo przynajmniej skorygowana o błąd pomiaru (→ opad skorygowany). Uwzględnia osad atmosferyczny, opad poziomy. Ocenia się, iż warstwa o.h. jest w Polsce o obszar drenażu.
Słownik Osad Atmosferyczny; Opad Poziomy, O. Utajony:
Znaczenie opad poziomy, o. utajony Wytwór kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy obszar drenażu.

Czym jest Obszar drenażu znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: