obszar górniczy co to jest
Co to jest obszar górniczy. Wyjaśnienie granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do.

Czy przydatne?

Co to jest Górniczy Obszar

Definicja OBSZAR GÓRNICZY: region górniczy
Przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją. Spośród wód podziemnych kopalinami są → solanki, → wody lecznicze i → wody termalne, określone poprzez Rozporządzenie Porady Ministrów z dn. 16 sierpnia1994 r. (DzURPNr 89, poz. 417).[JD].

Słownik Obieg Wody:
Znaczenie zamiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; słowo związku pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi. Składnikami (elementami) cyklu krążenia wody w przyrodzie są: parowanie obszar górniczy.
Słownik Osadnik (W Studni Wierconej):
Znaczenie wierconej) Dolny odcinek kolumny filtrowej bez otworów (nieperforowany), zamknięty u dołu, wykorzystywany do zbierania drobnego wymywanego materiału skalnego tak w czasie usprawniania studni obszar górniczy.
Słownik Operator Różnicowy:
Znaczenie Iloraz różnicowy aproksymujący operator różniczkowy. Dla pierwszej pochodnej rozróżnia się:– iloraz różnicowy przedni– iloraz różnicowy wsteczny– iloraz różnicowy centralny Dla drugiej pochodnej obszar górniczy.
Słownik Opróbowanie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Czynności powiązane z metodycznym pobieraniem → próbek wody, gazu albo utworów skalnych z punktu opróbowania hydrogeologicznego: źródła, wycieku i tym podobne W czasie opróbowania obszar górniczy.
Słownik Otwór Spływowy; Filtr Spływowy:
Znaczenie filtr spływowy Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → obszar górniczy.

Czym jest obszar górniczy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: