obszar górniczy co to jest
Co to jest obszar górniczy. Wyjaśnienie granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do.

Czy przydatne?

Co to jest Górniczy Obszar

Definicja OBSZAR GÓRNICZY: region górniczy
Przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją. Spośród wód podziemnych kopalinami są → solanki, → wody lecznicze i → wody termalne, określone poprzez Rozporządzenie Porady Ministrów z dn. 16 sierpnia1994 r. (DzURPNr 89, poz. 417).[JD].

Słownik Odpływ Krenologiczny:
Znaczenie krenologiczny Sumaryczna wydajność źródeł w granicach zlewni powierzchniowej, uczestnicząca w danym okresie bilansowym w formowaniu odpływu rzecznego (powstałego z sumy odpływu podziemnego i spływu obszar górniczy.
Słownik Operat Wodnoprawny:
Znaczenie Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli projekt urządzeń wodnych odpowiada wymaganiom o.w., może być także obszar górniczy.
Słownik Obszar Ochrony; Obszar Ochronny:
Znaczenie region ochronny region zasilania zbiornika albo poziomu wód podziemnych, gdzie podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód. O.o. ustanawia się w nawiązaniu do obszar górniczy.
Słownik Odwadnianie Otwarte; Odwadnianie Grawitacyjne:
Znaczenie odwadnianie grawitacyjne Odwadnianie kopalni polegające na grawitacyjnym odprowadzaniu napływających wód dzięki sztolni i otwartych rowów poza region górotworu rozciętego wyrobiskami. Służące w obszar górniczy.
Słownik Obieg Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej od miejsca zasilania, infiltracji, poprzez → strefę przepływu, stanowiącą jej zasadniczą część, do miejsca drenażu: wypływu, odbioru obszar górniczy.

Czym jest obszar górniczy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: