Obszar najwyższej ochrony co to jest
Co to jest Obszar najwyższej ochrony GZWP ONO. Wyjaśnienie GZWP ONO Obszary wymagające najwyższego.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar najwyższej ochrony GZWP ONO

Region najwyższej ochrony GZWP ONO
Obszary wymagające najwyższego stopnia ochrony, wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w GZWP. Zazwyczaj ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników wody wysokiej jakości albo także obszary w najwyższym stopniu ważne (krytyczne) dla ochrony pozostałych typów GZWP. ONO obejmują zazwyczaj 10-30% powierzchni GZWP. Na tych obszarach muszą być służące specjalne nakazy i zakazy (regulaminy prawne) w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego. → Kluczowy zbiornik wód podziemnych GZWP.[AS].

Czym jest Obszar najwyższej ochrony znaczenie w Słownik definicje O