Obszar najwyższej ochrony co to jest
Co to jest Obszar najwyższej ochrony GZWP ONO. Wyjaśnienie GZWP ONO Obszary wymagające najwyższego.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar najwyższej ochrony GZWP ONO

Definicja OBSZAR NAJWYŻSZEJ OCHRONY GZWP ONO: Region najwyższej ochrony GZWP ONO
Obszary wymagające najwyższego stopnia ochrony, wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w GZWP. Zazwyczaj ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników wody wysokiej jakości albo także obszary w najwyższym stopniu ważne (krytyczne) dla ochrony pozostałych typów GZWP. ONO obejmują zazwyczaj 10-30% powierzchni GZWP. Na tych obszarach muszą być służące specjalne nakazy i zakazy (regulaminy prawne) w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego. → Kluczowy zbiornik wód podziemnych GZWP.[AS].

Słownik Osiadanie Terenu (Wskutek Pompowania Wód Podziemnych):
Znaczenie wyniku pompowania wód podziemnych) Osiadanie terenu (powierzchni terenu) spowodowane poprzez pompowanie wód podziemnych na obszarze leja depresyjnego powstałego przez wzgląd na → eksploatacją wód obszar najwyższej ochrony gzwp ono.
Słownik Odpływ Podpowierzchniowy Hh, Qh; O. Hipodermalny, O. Ródpokrywowy, O.Kontaktowy:
Znaczenie podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy O.p. pochodzi z wsiąkania, początkowej etapy infiltracji, przebiega w strefie aeracji, dzieli się na bezpośredni i opóźniony obszar najwyższej ochrony gzwp ono.
Słownik Obszar Ochrony; Obszar Ochronny:
Znaczenie region ochronny region zasilania zbiornika albo poziomu wód podziemnych, gdzie podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód. O.o. ustanawia się w nawiązaniu do obszar najwyższej ochrony gzwp ono.
Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 obszar najwyższej ochrony gzwp ono.
Słownik Osuszanie Terenu:
Znaczenie Mechanizm i zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim → zatopienia powierzchni terenu. O.t. może być spowodowane poprzez brak → opadów atmosferycznych, →odwadnianie metodą górniczym, → obszar najwyższej ochrony gzwp ono.

Czym jest Obszar najwyższej ochrony znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: