Obszar najwyższej ochrony co to jest
Co to jest Obszar najwyższej ochrony GZWP ONO. Wyjaśnienie GZWP ONO Obszary wymagające najwyższego.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar najwyższej ochrony GZWP ONO

Definicja OBSZAR NAJWYŻSZEJ OCHRONY GZWP ONO: Region najwyższej ochrony GZWP ONO
Obszary wymagające najwyższego stopnia ochrony, wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w GZWP. Zazwyczaj ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników wody wysokiej jakości albo także obszary w najwyższym stopniu ważne (krytyczne) dla ochrony pozostałych typów GZWP. ONO obejmują zazwyczaj 10-30% powierzchni GZWP. Na tych obszarach muszą być służące specjalne nakazy i zakazy (regulaminy prawne) w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego. → Kluczowy zbiornik wód podziemnych GZWP.[AS].

Słownik Ochrona Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych obszar najwyższej ochrony gzwp ono.
Słownik Ogólna Ilość Substancji Stałych; (Występujących W Wodzie):
Znaczenie substancji stałych; (występujących w wodzie) Suma substancji stałych rozpuszczonych i zawieszonych występujących w wodzie. Wyrażana w mg/dm3 wody (ryc. 113). → Substancje stałe rozpuszczone, → obszar najwyższej ochrony gzwp ono.
Słownik Odpływ Całkowity H, Q:
Znaczenie Odpływ całkowity H, Q Suma wszystkich składowych odpływu manifestująca się w przepływie cieku. → Bilans wodny.[AK obszar najwyższej ochrony gzwp ono.
Słownik Odnawialność Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Warunki uzupełniania zasobów wód podziemnych określonego zbiornika drogą naturalnej → infiltracji w miejsce ich ubytku w konsekwencji drenażu naturalnego i sztucznego. Stopień o.w.p obszar najwyższej ochrony gzwp ono.
Słownik Osuszanie Terenu:
Znaczenie Mechanizm i zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim → zatopienia powierzchni terenu. O.t. może być spowodowane poprzez brak → opadów atmosferycznych, →odwadnianie metodą górniczym, → obszar najwyższej ochrony gzwp ono.

Czym jest Obszar najwyższej ochrony znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: