Obszar ochrony; obszar co to jest
Co to jest Obszar ochrony; obszar ochronny. Wyjaśnienie ochronny region zasilania zbiornika albo.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar ochrony; obszar ochronny

Definicja OBSZAR OCHRONY; OBSZAR OCHRONNY: Region ochrony; region ochronny
region zasilania zbiornika albo poziomu wód podziemnych, gdzie podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód. O.o. ustanawia się w nawiązaniu do innych działań gospodarczych w ramach planów zagospodarowania przestrzennego. Kryteria wyznaczania o.o. powinny opierać się na zasadach wynikających ze specyfiki budowy geologicznej i warunków hydrodynamicznych. Za kluczowe kryterium uważane jest czas migracji wody i zanieczyszczeń z powierzchni do zbiornika. Dla zbiorników proponuje się tworzenie → obszarów wysokiej (OWO) i najwyższej ochrony (ONO), a dla → użytkowych poziomów wód podziemnych (UPWP), w szczególności poziomu głównego, regionalnych obszarów ochrony. → Strefy ochronne źródeł i ujęć wody. [AS, AK].

Słownik Odwadnianie Otwarte; Odwadnianie Grawitacyjne:
Znaczenie odwadnianie grawitacyjne Odwadnianie kopalni polegające na grawitacyjnym odprowadzaniu napływających wód dzięki sztolni i otwartych rowów poza region górotworu rozciętego wyrobiskami. Służące w obszar ochrony; obszar ochronny.
Słownik Odpiaszczanie Studni:
Znaczenie Odpiaszczanie studni Zabieg mający na celu wydobycie ze studni (→ osadnika) drobnych części w ramach →pompowania oczyszczającego – przygotowania studni do eksploatacji. → Usprawnianie studni.[AK obszar ochrony; obszar ochronny.
Słownik Oporność Elektrolityczna Wody:
Znaczenie Oporność elektrolityczna wody > Przewodność elektrolityczna właściwa wody.[AM obszar ochrony; obszar ochronny.
Słownik Opór Filtracyjny:
Znaczenie Opór ośrodka, poprzez który filtruje ciecz. W razie filtracji wody podziemnej opór filtracyjny wyraża się wzorem: gdzie: Φ – opór filtracyjny [TL-–2], l – długość drogi filtracji [L], a – obszar ochrony; obszar ochronny.
Słownik Otwór Spływowy; Filtr Spływowy:
Znaczenie filtr spływowy Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → obszar ochrony; obszar ochronny.

Czym jest Obszar ochrony; obszar znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: