Obszar ochrony; obszar co to jest
Co to jest Obszar ochrony; obszar ochronny. Wyjaśnienie ochronny region zasilania zbiornika albo.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar ochrony; obszar ochronny

Region ochrony; region ochronny
region zasilania zbiornika albo poziomu wód podziemnych, gdzie podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód. O.o. ustanawia się w nawiązaniu do innych działań gospodarczych w ramach planów zagospodarowania przestrzennego. Kryteria wyznaczania o.o. powinny opierać się na zasadach wynikających ze specyfiki budowy geologicznej i warunków hydrodynamicznych. Za kluczowe kryterium uważane jest czas migracji wody i zanieczyszczeń z powierzchni do zbiornika. Dla zbiorników proponuje się tworzenie → obszarów wysokiej (OWO) i najwyższej ochrony (ONO), a dla → użytkowych poziomów wód podziemnych (UPWP), w szczególności poziomu głównego, regionalnych obszarów ochrony. → Strefy ochronne źródeł i ujęć wody. [AS, AK].

Czym jest Obszar ochrony; obszar znaczenie w Słownik definicje O