Obszar poboru wód co to jest
Co to jest Obszar poboru wód podziemnych. Wyjaśnienie Region przylegający bezpośrednio do studni.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar poboru wód podziemnych

Definicja OBSZAR POBORU WÓD PODZIEMNYCH: Region poboru wód podziemnych
Region przylegający bezpośrednio do studni albo źródła, obejmujący również techniczne wyposażenie i obiekty wykorzystywane do eksploatacji wody.[AS].

Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki obszar poboru wód podziemnych.
Słownik Osad Atmosferyczny; Opad Poziomy, O. Utajony:
Znaczenie opad poziomy, o. utajony Wytwór kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy obszar poboru wód podziemnych.
Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 obszar poboru wód podziemnych.
Słownik Odpływ Całkowity H, Q:
Znaczenie Odpływ całkowity H, Q Suma wszystkich składowych odpływu manifestująca się w przepływie cieku. → Bilans wodny.[AK obszar poboru wód podziemnych.
Słownik Otwór Próżniowy; Filtr Próżniowy:
Znaczenie filtr próżniowy → Otwór z filtrem wbijanym, do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura albo wąż gumowy z zaworem służącym do wytworzenia w otworze podciśnienia obszar poboru wód podziemnych.

Czym jest Obszar poboru wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: