Obszar poboru wód co to jest
Co to jest Obszar poboru wód podziemnych. Wyjaśnienie Region przylegający bezpośrednio do studni.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar poboru wód podziemnych

Definicja OBSZAR POBORU WÓD PODZIEMNYCH: Region poboru wód podziemnych
Region przylegający bezpośrednio do studni albo źródła, obejmujący również techniczne wyposażenie i obiekty wykorzystywane do eksploatacji wody.[AS].

Słownik Obieg Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej od miejsca zasilania, infiltracji, poprzez → strefę przepływu, stanowiącą jej zasadniczą część, do miejsca drenażu: wypływu, odbioru obszar poboru wód podziemnych.
Słownik Odpływ Podziemny Jednostkowy; Moduł (Wskaźnik) Odpływu Podziemnego Q:
Znaczenie jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach obszar poboru wód podziemnych.
Słownik Obszar Depresyjny (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Region, w obrębie którego zostało obniżone zwierciadło wody podziemnej albo ciśnienie piezometryczne (w razie → zwierciadła napiętego) w konsekwencji eksploatacji albo naturalnego obszar poboru wód podziemnych.
Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 obszar poboru wód podziemnych.
Słownik Opór Filtracyjny:
Znaczenie Opór ośrodka, poprzez który filtruje ciecz. W razie filtracji wody podziemnej opór filtracyjny wyraża się wzorem: gdzie: Φ – opór filtracyjny [TL-–2], l – długość drogi filtracji [L], a – obszar poboru wód podziemnych.

Czym jest Obszar poboru wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: