Obszar samooczyszczania wód co to jest
Co to jest Obszar samooczyszczania wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Region, w którego.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar samooczyszczania wód podziemnych

Region samooczyszczania wód podziemnych
Region, w którego granicach przebiega mechanizm samooczyszczania się wód podziemnych. W zależności od panujących w obszarze albo jego częściach warunków tlenowych można go podzielić na strefy: redukcyjną, przejściową i utleniającą (ryc. 62).[AS] Ryc. 62. Strefy zanieczyszczeń wód podziemnych w procesie samooczyszczania się obok składowiska odpadów komunalnych (wg Byczyński i in., 1979, zmodyfikowane).

Czym jest Obszar samooczyszczania wód znaczenie w Słownik definicje O