Obszar samooczyszczania wód co to jest
Co to jest Obszar samooczyszczania wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Region, w którego.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar samooczyszczania wód podziemnych

Definicja OBSZAR SAMOOCZYSZCZANIA WÓD PODZIEMNYCH: Region samooczyszczania wód podziemnych
Region, w którego granicach przebiega mechanizm samooczyszczania się wód podziemnych. W zależności od panujących w obszarze albo jego częściach warunków tlenowych można go podzielić na strefy: redukcyjną, przejściową i utleniającą (ryc. 62).[AS] Ryc. 62. Strefy zanieczyszczeń wód podziemnych w procesie samooczyszczania się obok składowiska odpadów komunalnych (wg Byczyński i in., 1979, zmodyfikowane).

Słownik Otwór Spływowy Chłonny; Filtr Chłonny:
Znaczenie chłonny; filtr chłonny Rodzaj otworu odwadniającego. Jest przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wody z wyrobiska górniczego albo warstwy wodonośnej do innej warstwy wodonośnej o mniejszym → obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Odżelazianie (Wód Podziemnych):
Znaczenie podziemnych) Mechanizm technologiczny → uzdatniania wody opierający na usuwaniu z wody związków żelaza (najczęściej strącając Fe3+). Przeprowadzany zarówno w małej skali (zastosowanie małych obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Otwór Wyprzedzający; Przedwiert:
Znaczenie przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu przodka albo w kierunku domniemanego źródła zagrożenia wodnego. O.w. są wiercone obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Odwadnianie Wyprzedzające:
Znaczenie wyprzedzające Drenaż wody z górotworu przewidzianego do rozcięcia wyrobiskami górniczymi w celu obniżenia w nim → ciśnienia hydrostatycznego. Służące w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. → obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Odwadnianie Kombinowane:
Znaczenie kombinowane Odwadnianie górotworu w otoczeniu wyrobisk kopalni i samych wyrobisk polegające na równoczesnym wykorzystywaniu środków i urządzeń drenażowych służących w → odwadnianiu metodą górniczym obszar samooczyszczania wód podziemnych.

Czym jest Obszar samooczyszczania wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: