Obszar samooczyszczania wód co to jest
Co to jest Obszar samooczyszczania wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Region, w którego.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar samooczyszczania wód podziemnych

Definicja OBSZAR SAMOOCZYSZCZANIA WÓD PODZIEMNYCH: Region samooczyszczania wód podziemnych
Region, w którego granicach przebiega mechanizm samooczyszczania się wód podziemnych. W zależności od panujących w obszarze albo jego częściach warunków tlenowych można go podzielić na strefy: redukcyjną, przejściową i utleniającą (ryc. 62).[AS] Ryc. 62. Strefy zanieczyszczeń wód podziemnych w procesie samooczyszczania się obok składowiska odpadów komunalnych (wg Byczyński i in., 1979, zmodyfikowane).

Słownik Opad Skorygowany:
Znaczenie Parametr opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat wynikających z błędów systematycznych pomiarów: oddziaływania prędkości wiatru (poprawka aerodynamiczna), zwilżania zbiornika i powierzchni obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Odbudowa Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Odtworzenie naturalnego (pierwotnego) stanu ilości i jakości wód podziemnych w jednostce hydrogeologicznej, jest to takiego, jaki istniał przed rozpoczęciem ich eksploatacji. O.z.w.p obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Otwór Próżniowy; Filtr Próżniowy:
Znaczenie filtr próżniowy → Otwór z filtrem wbijanym, do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura albo wąż gumowy z zaworem służącym do wytworzenia w otworze podciśnienia obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Opad Hydrologiczny; Opad Rzeczywisty:
Znaczenie opad rzeczywisty Rozmiar rzeczywista opadu albo przynajmniej skorygowana o błąd pomiaru (→ opad skorygowany). Uwzględnia osad atmosferyczny, opad poziomy. Ocenia się, iż warstwa o.h. jest w Polsce o obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Odwadnianie Otwarte; Odwadnianie Grawitacyjne:
Znaczenie odwadnianie grawitacyjne Odwadnianie kopalni polegające na grawitacyjnym odprowadzaniu napływających wód dzięki sztolni i otwartych rowów poza region górotworu rozciętego wyrobiskami. Służące w obszar samooczyszczania wód podziemnych.

Czym jest Obszar samooczyszczania wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: