Obszar samooczyszczania wód co to jest
Co to jest Obszar samooczyszczania wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Region, w którego.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar samooczyszczania wód podziemnych

Definicja OBSZAR SAMOOCZYSZCZANIA WÓD PODZIEMNYCH: Region samooczyszczania wód podziemnych
Region, w którego granicach przebiega mechanizm samooczyszczania się wód podziemnych. W zależności od panujących w obszarze albo jego częściach warunków tlenowych można go podzielić na strefy: redukcyjną, przejściową i utleniającą (ryc. 62).[AS] Ryc. 62. Strefy zanieczyszczeń wód podziemnych w procesie samooczyszczania się obok składowiska odpadów komunalnych (wg Byczyński i in., 1979, zmodyfikowane).

Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Obszar (Strefa) Zasilania Wód Podziemnych; Strefa Infiltracji:
Znaczenie zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji Region, na którym → opady atmosferyczne albo wody powierzchniowe (również sztucznie magazynowane) przenikają bezpośrednio albo pośrednio (poprzez utwory obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Oporność Czasowa:
Znaczenie Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt iodwrotnie proporcjonalna do pojemności hydraulicznej S (→ pojemność wodna) → obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Otwór Wyprzedzający; Przedwiert:
Znaczenie przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu przodka albo w kierunku domniemanego źródła zagrożenia wodnego. O.w. są wiercone obszar samooczyszczania wód podziemnych.
Słownik Operat Wodnoprawny:
Znaczenie Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli projekt urządzeń wodnych odpowiada wymaganiom o.w., może być także obszar samooczyszczania wód podziemnych.

Czym jest Obszar samooczyszczania wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: