Obszar spływu wody do ujęcia co to jest
Co to jest Obszar spływu wody do ujęcia OSW. Wyjaśnienie OSW Część → obszaru wpływu ujęcia (ZWU), z.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar spływu wody do ujęcia OSW

Definicja OBSZAR SPŁYWU WODY DO UJĘCIA OSW: Region spływu wody do ujęcia OSW
Część → obszaru wpływu ujęcia (ZWU), z którego woda spływa do ujęcia, w obrębie którego linie prądu zbiegają się w ujęciu (studni). OSW jest równoważny z ZWU tylko w teoretycznym przypadku pompowania studni w nieograniczonym zbiorniku stojących wód podziemnych, z poziomym zwierciadłem wody przed podjęciem pompowania. OSW ograniczają → neutralne linie prądu (ryc. 63).[TM] Ryc. 63. Region spływu wody do ujęcia (OSW) pracującego w jednorodnym strumieniu wód podziemnych z wydajnością Qs1 – → neutralna linia prądu, wyznaczająca OSW, 2 – linie prądu, 3 – hydroizohipsy, 4 – granica obszaru (zasięgu) wpływu ujęcia (ZWU), praktycznie wyznacza ją zasięg → leja depresji albo zasięg obszaru, gdzie d­presja s przekracza 0,2 m, qo – natężenie jednostkowe strumienia naturalnego, Pn – pkt. neutralny, xo – odległość Pn od studni w dół strumienia, B1 – szerokość OSW na wysokości studni dla y = 0, B – szerokość OSW w strefie zasilania: B = 2B1.

Słownik Oczyszczanie Wód; Dekontaminacja, Uzdatnianie Wód:
Znaczenie dekontaminacja, uzdatnianie wód Mechanizm albo zespół mechanizmów fizycznych, chemicznych i biologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) poprzez usuwanie obszar spływu wody do ujęcia osw.
Słownik Odbudowa Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie zwierciadła wód podziemnych Odtworzenie się stanu naturalnego (pierwotnego) rzędnych zwierciadła wód podziemnych, jest to takich, jakie istniały przed zdepresjonowaniem (→ depresja zwierciadła wody obszar spływu wody do ujęcia osw.
Słownik Obszar (Zasięg) Wpływu Ujęcia ZWU:
Znaczenie wpływu ujęcia ZWU Region w otoczeniu ujęcia, gdzie wskutek pompowania (albo iniekcji) następuje zmiana parametrów strumienia: wysokości hydraulicznej, prędkości i/((albo kierunku filtracji. W ruchu obszar spływu wody do ujęcia osw.
Słownik Ocena Oddziaływania Na Środowisko OOŚ:
Znaczenie na środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i obszar spływu wody do ujęcia osw.
Słownik Oporność Filtracyjna Pionowa Φ’:
Znaczenie Oporność filtracyjna pionowa φ’ Odwrotność → przewodności pionowej (warstwy rozdzielającej) T'. Wymiar: [T].Jednostki: h, d.[TM obszar spływu wody do ujęcia osw.

Czym jest Obszar spływu wody do ujęcia znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: