Obszar spływu wody do ujęcia co to jest
Co to jest Obszar spływu wody do ujęcia OSW. Wyjaśnienie OSW Część → obszaru wpływu ujęcia (ZWU), z.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar spływu wody do ujęcia OSW

Region spływu wody do ujęcia OSW
Część → obszaru wpływu ujęcia (ZWU), z którego woda spływa do ujęcia, w obrębie którego linie prądu zbiegają się w ujęciu (studni). OSW jest równoważny z ZWU tylko w teoretycznym przypadku pompowania studni w nieograniczonym zbiorniku stojących wód podziemnych, z poziomym zwierciadłem wody przed podjęciem pompowania. OSW ograniczają → neutralne linie prądu (ryc. 63).[TM] Ryc. 63. Region spływu wody do ujęcia (OSW) pracującego w jednorodnym strumieniu wód podziemnych z wydajnością Qs1 – → neutralna linia prądu, wyznaczająca OSW, 2 – linie prądu, 3 – hydroizohipsy, 4 – granica obszaru (zasięgu) wpływu ujęcia (ZWU), praktycznie wyznacza ją zasięg → leja depresji albo zasięg obszaru, gdzie d­presja s przekracza 0,2 m, qo – natężenie jednostkowe strumienia naturalnego, Pn – pkt. neutralny, xo – odległość Pn od studni w dół strumienia, B1 – szerokość OSW na wysokości studni dla y = 0, B – szerokość OSW w strefie zasilania: B = 2B1.

Czym jest Obszar spływu wody do ujęcia znaczenie w Słownik definicje O