Obszar spływu wody do ujęcia co to jest
Co to jest Obszar spływu wody do ujęcia OSW. Wyjaśnienie OSW Część → obszaru wpływu ujęcia (ZWU), z.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar spływu wody do ujęcia OSW

Definicja OBSZAR SPŁYWU WODY DO UJĘCIA OSW: Region spływu wody do ujęcia OSW
Część → obszaru wpływu ujęcia (ZWU), z którego woda spływa do ujęcia, w obrębie którego linie prądu zbiegają się w ujęciu (studni). OSW jest równoważny z ZWU tylko w teoretycznym przypadku pompowania studni w nieograniczonym zbiorniku stojących wód podziemnych, z poziomym zwierciadłem wody przed podjęciem pompowania. OSW ograniczają → neutralne linie prądu (ryc. 63).[TM] Ryc. 63. Region spływu wody do ujęcia (OSW) pracującego w jednorodnym strumieniu wód podziemnych z wydajnością Qs1 – → neutralna linia prądu, wyznaczająca OSW, 2 – linie prądu, 3 – hydroizohipsy, 4 – granica obszaru (zasięgu) wpływu ujęcia (ZWU), praktycznie wyznacza ją zasięg → leja depresji albo zasięg obszaru, gdzie d­presja s przekracza 0,2 m, qo – natężenie jednostkowe strumienia naturalnego, Pn – pkt. neutralny, xo – odległość Pn od studni w dół strumienia, B1 – szerokość OSW na wysokości studni dla y = 0, B – szerokość OSW w strefie zasilania: B = 2B1.

Słownik Opad Atmosferyczny P:
Znaczenie P Woda atmosferyczna (wszystkie rodzaje wody występujące w przyrodzie łącznie z substancjami rozpuszczonymi, emulgowanymi i zawieszonymi i mikroorganizmami), która w wyniku kondensacji z pary wodnej obszar spływu wody do ujęcia osw.
Słownik Otwór Spływowy Chłonny; Filtr Chłonny:
Znaczenie chłonny; filtr chłonny Rodzaj otworu odwadniającego. Jest przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wody z wyrobiska górniczego albo warstwy wodonośnej do innej warstwy wodonośnej o mniejszym → obszar spływu wody do ujęcia osw.
Słownik Odwadnianie Sposobem Studziennym:
Znaczenie studziennym Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → studni odwadniających, współdziałających ze sobą i stanowiących określony obszar spływu wody do ujęcia osw.
Słownik Ognisko Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w obszar spływu wody do ujęcia osw.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości obszar spływu wody do ujęcia osw.

Czym jest Obszar spływu wody do ujęcia znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: