Obszar (strefa) zasilania co to jest
Co to jest Obszar (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji. Wyjaśnienie podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji

Region (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji
Region, na którym → opady atmosferyczne albo wody powierzchniowe (również sztucznie magazynowane) przenikają bezpośrednio albo pośrednio (poprzez utwory przykrywające) do → poziomu wodonośnego i gdzie linie prądu są skierowane ku głębszym partiom warstwy.[SK].

Czym jest Obszar (strefa) zasilania wód znaczenie w Słownik definicje O