Obszar (strefa) zasilania co to jest
Co to jest Obszar (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji. Wyjaśnienie podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji

Definicja OBSZAR (STREFA) ZASILANIA WÓD PODZIEMNYCH; STREFA INFILTRACJI: Region (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji
Region, na którym → opady atmosferyczne albo wody powierzchniowe (również sztucznie magazynowane) przenikają bezpośrednio albo pośrednio (poprzez utwory przykrywające) do → poziomu wodonośnego i gdzie linie prądu są skierowane ku głębszym partiom warstwy.[SK].

Słownik Odpływ Podpowierzchniowy Hh, Qh; O. Hipodermalny, O. Ródpokrywowy, O.Kontaktowy:
Znaczenie podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy O.p. pochodzi z wsiąkania, początkowej etapy infiltracji, przebiega w strefie aeracji, dzieli się na bezpośredni i opóźniony obszar (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji.
Słownik Organizmy Fekalne:
Znaczenie Ekipa organizmów, raczej bakterii aerobowych → warunki aerobowe) i częściowo anaerobowych (→ warunki anaerobowe), regularnie patogennych, charakterystycznych dla odchodów i odpadów fekalnych ludzi i obszar (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji.
Słownik Oczyszczanie Warstwy Wodonośnej; Dekontaminacja W. W.:
Znaczenie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w. Mechanizm aktywnej ochrony wód podziemnych opierający na eliminacji stwierdzonego zanieczyszczenia zbiornika wód podziemnych. Można tu wyróżnić cztery obszar (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji.
Słownik Odpływ Całkowity H, Q:
Znaczenie Odpływ całkowity H, Q Suma wszystkich składowych odpływu manifestująca się w przepływie cieku. → Bilans wodny.[AK obszar (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji.
Słownik Odciek:
Znaczenie Zanieczyszczone wody wypływające albo przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych i tym podobne W razie odpadów stałych odcieki powstają raczej wskutek obszar (strefa) zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji.

Czym jest Obszar (strefa) zasilania wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: