Obszar (zasięg) wpływu co to jest
Co to jest Obszar (zasięg) wpływu ujęcia ZWU. Wyjaśnienie ZWU Region w otoczeniu ujęcia, gdzie.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar (zasięg) wpływu ujęcia ZWU

Region (zasięg) wpływu ujęcia ZWU
Region w otoczeniu ujęcia, gdzie wskutek pompowania (albo iniekcji) następuje zmiana parametrów strumienia: wysokości hydraulicznej, prędkości i/((albo kierunku filtracji. W ruchu ustalonym teoretycznie ZWU obejmuje cały mechanizm wodonośny. Dla celów praktycznych wyznacza się zastępczo promień o.w.u. (ZWU), tak zwany → lej depresji. W jego obrębie wydziela się →
region spływu wody do ujęcia (OSW) (ryc. 63).[TM].

Czym jest Obszar (zasięg) wpływu ujęcia znaczenie w Słownik definicje O