Obszar (zasięg) wpływu co to jest
Co to jest Obszar (zasięg) wpływu ujęcia ZWU. Wyjaśnienie ZWU Region w otoczeniu ujęcia, gdzie.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar (zasięg) wpływu ujęcia ZWU

Definicja OBSZAR (ZASIĘG) WPŁYWU UJĘCIA ZWU: Region (zasięg) wpływu ujęcia ZWU
Region w otoczeniu ujęcia, gdzie wskutek pompowania (albo iniekcji) następuje zmiana parametrów strumienia: wysokości hydraulicznej, prędkości i/((albo kierunku filtracji. W ruchu ustalonym teoretycznie ZWU obejmuje cały mechanizm wodonośny. Dla celów praktycznych wyznacza się zastępczo promień o.w.u. (ZWU), tak zwany → lej depresji. W jego obrębie wydziela się →
region spływu wody do ujęcia (OSW) (ryc. 63).[TM].

Słownik Opad Klimatologiczny; Opad Pomierzony:
Znaczenie Opad klimatologiczny; opad pomierzony Surowa wartość opadu wynikająca z pomiaru → opadomierzem.[AK obszar (zasięg) wpływu ujęcia zwu.
Słownik Ognisko Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w obszar (zasięg) wpływu ujęcia zwu.
Słownik Odbudowa Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Odtworzenie naturalnego (pierwotnego) stanu ilości i jakości wód podziemnych w jednostce hydrogeologicznej, jest to takiego, jaki istniał przed rozpoczęciem ich eksploatacji. O.z.w.p obszar (zasięg) wpływu ujęcia zwu.
Słownik Oporność Filtracyjna Pionowa Φ’:
Znaczenie Oporność filtracyjna pionowa φ’ Odwrotność → przewodności pionowej (warstwy rozdzielającej) T'. Wymiar: [T].Jednostki: h, d.[TM obszar (zasięg) wpływu ujęcia zwu.
Słownik Odżelazianie (Wód Podziemnych):
Znaczenie podziemnych) Mechanizm technologiczny → uzdatniania wody opierający na usuwaniu z wody związków żelaza (najczęściej strącając Fe3+). Przeprowadzany zarówno w małej skali (zastosowanie małych obszar (zasięg) wpływu ujęcia zwu.

Czym jest Obszar (zasięg) wpływu ujęcia znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: