Obszar zasobowy (ujęcia wód co to jest
Co to jest Obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Region w obrębie →.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych)

Region zasobowy (ujęcia wód podziemnych)
Region w obrębie → zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się zasadnicza część zasobów eksploatacyjnych ujęcia.[SK]].

Czym jest Obszar zasobowy (ujęcia wód znaczenie w Słownik definicje O