Obszar zasobowy (ujęcia wód co to jest
Co to jest Obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Region w obrębie →.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych)

Definicja OBSZAR ZASOBOWY (UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH): Region zasobowy (ujęcia wód podziemnych)
Region w obrębie → zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się zasadnicza część zasobów eksploatacyjnych ujęcia.[SK]].

Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Obszar Najwyższej Ochrony GZWP ONO:
Znaczenie ochrony GZWP ONO Obszary wymagające najwyższego stopnia ochrony, wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w GZWP. Zazwyczaj ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Osad Atmosferyczny; Opad Poziomy, O. Utajony:
Znaczenie opad poziomy, o. utajony Wytwór kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Opad Atmosferyczny P:
Znaczenie P Woda atmosferyczna (wszystkie rodzaje wody występujące w przyrodzie łącznie z substancjami rozpuszczonymi, emulgowanymi i zawieszonymi i mikroorganizmami), która w wyniku kondensacji z pary wodnej obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Odwadnianie Wykopu (Fundamentowego):
Znaczenie fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).

Czym jest Obszar zasobowy (ujęcia wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: