Obszar zasobowy (ujęcia wód co to jest
Co to jest Obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Region w obrębie →.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych)

Definicja OBSZAR ZASOBOWY (UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH): Region zasobowy (ujęcia wód podziemnych)
Region w obrębie → zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się zasadnicza część zasobów eksploatacyjnych ujęcia.[SK]].

Słownik Obsypka:
Znaczenie materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry odpowiedniej granulacji jako obiekt filtrujący). O. powinna być tak dobrana, aby obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Osad Atmosferyczny; Opad Poziomy, O. Utajony:
Znaczenie opad poziomy, o. utajony Wytwór kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Obudowa Studni; Cembrowina Studni:
Znaczenie Obudowa studni; cembrowina studni Konstrukcja zabezpieczająca ściany otworu studziennego – cembrowina na przykład z kręgów betonowych albo → kolumna filtrowa studni.[AK obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Osiadanie Terenu (Wskutek Pompowania Wód Podziemnych):
Znaczenie wyniku pompowania wód podziemnych) Osiadanie terenu (powierzchni terenu) spowodowane poprzez pompowanie wód podziemnych na obszarze leja depresyjnego powstałego przez wzgląd na → eksploatacją wód obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Otwór Spływowy Chłonny; Filtr Chłonny:
Znaczenie chłonny; filtr chłonny Rodzaj otworu odwadniającego. Jest przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wody z wyrobiska górniczego albo warstwy wodonośnej do innej warstwy wodonośnej o mniejszym → obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).

Czym jest Obszar zasobowy (ujęcia wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: