Obszar zasobowy (ujęcia wód co to jest
Co to jest Obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Region w obrębie →.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych)

Definicja OBSZAR ZASOBOWY (UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH): Region zasobowy (ujęcia wód podziemnych)
Region w obrębie → zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się zasadnicza część zasobów eksploatacyjnych ujęcia.[SK]].

Słownik Odpływ Ścieków:
Znaczenie Definicja dotyczy najczęściej ścieków oczyszczonych (podczyszczonych) odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. Niewłaściwie przeprowadzany o.ś. stanowi zagrożenie dla jakości wód podziemnych. → Ściek obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Ognisko Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Odpływ Podziemny Okresowy:
Znaczenie okresowy O.p.o., przebiegający w górnej strefie saturacji na granicy strefy aeracji, ma charakter krótkookresowy, a przebiegający w środkowej strefie saturacji ma charakter długotrwały i zanika tylko obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Opad Podziemny:
Znaczenie Kondensacja pary wodnej pod powierzchnią w strefie aeracji. Przypisywano jej niegdyś bardzo istotną rolę w zasilaniu wód podziemnych. O.p. zaznacza się najwyraźniej w górach i na brzegu morza. → obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Oporność Filtracyjna Koryta ΔL:
Znaczenie filtracyjna koryta ΔL Dodatkowa oporność filtracyjna w strefie przykorytowej cieków, spowodowana → kolmatacją, niezupełnością koryta i tym podobne, wyrażana równoważnym wydłużeniem strumienia (o obszar zasobowy (ujęcia wód podziemnych).

Czym jest Obszar zasobowy (ujęcia wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: