Obszar źródlkowy co to jest
Co to jest Obszar źródliskowy. Wyjaśnienie stopniowego tworzenia się cieku głównego albo jego.

Czy przydatne?

Co to jest Źródliskowy Obszar

Definicja OBSZAR ŹRÓDLISKOWY: Region źródliskowy
Region stopniowego tworzenia się cieku głównego albo jego dopływu, gdzie woda podziemna wydostaje się na powierzchnię terenu i ujawnia w formie → podmokłości, →wycieków, rzadziej źródeł. Zespół źródeł zgrupowanych blisko siebie tytułujemy źródliskiem. → Źródło.[TB i DM].

Słownik Odporność Na Zanieczyszczenia:
Znaczenie zanieczyszczenia Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym obszar źródliskowy.
Słownik Odwadnianie Obiektów Budowlanych:
Znaczenie obiektów budowlanych Odwadnianie podejmowane w celu ochrony obiektów budowlanych w czasie okresowego albo trwałego podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych (ryc. 69). → Spiętrzenie wód podziemnych obszar źródliskowy.
Słownik Osad Atmosferyczny; Opad Poziomy, O. Utajony:
Znaczenie opad poziomy, o. utajony Wytwór kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy obszar źródliskowy.
Słownik Odpływ Podziemny Jednostkowy; Moduł (Wskaźnik) Odpływu Podziemnego Q:
Znaczenie jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach obszar źródliskowy.
Słownik Opadanie Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie zwierciadła wód podziemnych Obniżający ruch zwierciadła wód podziemnych pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i/albo sztucznych (→ pompowanie studni, → odwadnianie metodą obszar źródliskowy.

Czym jest Obszar źródliskowy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: