Obudowa studni; cembrowina co to jest
Co to jest Obudowa studni; cembrowina studni. Wyjaśnienie studni Konstrukcja zabezpieczająca ściany.

Czy przydatne?

Co to jest Obudowa studni; cembrowina studni

Definicja OBUDOWA STUDNI; CEMBROWINA STUDNI: Obudowa studni; cembrowina studni
Konstrukcja zabezpieczająca ściany otworu studziennego – cembrowina na przykład z kręgów betonowych albo → kolumna filtrowa studni.[AK].

Słownik Ocena Oddziaływania Na Środowisko OOŚ:
Znaczenie na środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i obudowa studni; cembrowina studni.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości obudowa studni; cembrowina studni.
Słownik Opad Obszarowy:
Znaczenie przywiązany do określonej powierzchni, którego rozmiar określa się na podstawie punktów pomiarowych (opad punktowy). Określenie wielkości o.o. ma ważne znaczenie dla wielu zagadnień obudowa studni; cembrowina studni.
Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki obudowa studni; cembrowina studni.
Słownik Osuszanie Terenu:
Znaczenie Mechanizm i zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim → zatopienia powierzchni terenu. O.t. może być spowodowane poprzez brak → opadów atmosferycznych, →odwadnianie metodą górniczym, → obudowa studni; cembrowina studni.

Czym jest Obudowa studni; cembrowina znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: