ochrona środowka co to jest
Co to jest ochrona środowiska. Wyjaśnienie albo zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie albo.

Czy przydatne?

Co to jest Środowiska Ochrona

Definicja OCHRONA ŚRODOWISKA: ochrona środowiska
podjęcie albo zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta bazuje zwłaszcza na:
a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska wedle zasadą zrównoważonego rozwoju,
b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu przedmiotów przyrodniczych do stanu właściwego.

Słownik Otwór Hydrogeologiczny Badawczy; Otwór Hydrogeologiczny Rozpoznawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy Otwór hydrogeologiczny wykonany w celu szczegółowego rozpoznania warunków hydrogeologicznych, zasobności i jakości wód. Por. PN92/G ochrona środowiska.
Słownik Odwadnianie Wykopu (Fundamentowego):
Znaczenie fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty ochrona środowiska.
Słownik Otwór Spływowy; Filtr Spływowy:
Znaczenie filtr spływowy Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → ochrona środowiska.
Słownik Obszar Spływu Wody Do Ujęcia OSW:
Znaczenie do ujęcia OSW Część → obszaru wpływu ujęcia (ZWU), z którego woda spływa do ujęcia, w obrębie którego linie prądu zbiegają się w ujęciu (studni). OSW jest równoważny z ZWU tylko w teoretycznym ochrona środowiska.
Słownik Opad Podziemny:
Znaczenie Kondensacja pary wodnej pod powierzchnią w strefie aeracji. Przypisywano jej niegdyś bardzo istotną rolę w zasilaniu wód podziemnych. O.p. zaznacza się najwyraźniej w górach i na brzegu morza. → ochrona środowiska.

Czym jest ochrona środowiska znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: