Oczyszczanie warstwy co to jest
Co to jest Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.. Wyjaśnienie wodonośnej.

Czy przydatne?

Co to jest Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.

Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.
Mechanizm aktywnej ochrony wód podziemnych opierający na eliminacji stwierdzonego zanieczyszczenia zbiornika wód podziemnych. Można tu wyróżnić cztery kluczowe sposoby:– izolacja → chmury zanieczyszczeń dzięki → barier ochronnych technicznych, – wydobycie substancji zanieczyszczających wieloma metodami, – unieszkodliwianie substancji zanieczyszczających poprzez obróbkę in situ w warstwie wodonośnej (obróbka fizykochemiczna, biodegradacja i tym podobne), – pomniejszenie zagrożenia poprzez nakazy administracyjne, jak ograniczenie emisji z ognisk zanieczyszczeń, zmiany warunków eksploatacji wód i tym podobne))[SW].

Czym jest Oczyszczanie warstwy znaczenie w Słownik definicje O