Oczyszczanie warstwy co to jest
Co to jest Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.. Wyjaśnienie wodonośnej.

Czy przydatne?

Co to jest Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.

Definicja OCZYSZCZANIE WARSTWY WODONOŚNEJ; DEKONTAMINACJA W. W.: Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.
Mechanizm aktywnej ochrony wód podziemnych opierający na eliminacji stwierdzonego zanieczyszczenia zbiornika wód podziemnych. Można tu wyróżnić cztery kluczowe sposoby:– izolacja → chmury zanieczyszczeń dzięki → barier ochronnych technicznych, – wydobycie substancji zanieczyszczających wieloma metodami, – unieszkodliwianie substancji zanieczyszczających poprzez obróbkę in situ w warstwie wodonośnej (obróbka fizykochemiczna, biodegradacja i tym podobne), – pomniejszenie zagrożenia poprzez nakazy administracyjne, jak ograniczenie emisji z ognisk zanieczyszczeń, zmiany warunków eksploatacji wód i tym podobne))[SW].

Słownik Odwadnianie Sposobem Studziennym:
Znaczenie studziennym Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → studni odwadniających, współdziałających ze sobą i stanowiących określony oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Otwór Spływowy Chłonny; Filtr Chłonny:
Znaczenie chłonny; filtr chłonny Rodzaj otworu odwadniającego. Jest przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wody z wyrobiska górniczego albo warstwy wodonośnej do innej warstwy wodonośnej o mniejszym → oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Otwór Z Filtrem Wbijanym; Filtr Wbijany:
Znaczenie wbijanym; filtr wbijany Rodzaj otworu odwadniającego realizowany sposobem wbijania w górotwór (przewidziany do odwodnienia) rury stalowej perforowanej. Długości filtru wbijanego są rzędu kilku metrów oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Obszar Zwykłej Ochrony GZWP OZO:
Znaczenie Region zwykłej ochrony GZWP OZO Region stanowiący pozostałe fragmenty GZWP, niewydzielone jako ONO i OWO. W granicach tych obszarów dla ochrony wód stosuje się obowiązujące regulaminy prawne.[AS oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Ośrodek O Podwójnej (Złożonej) Porowatości; Ośrodek Szczelinowo-Porowy:
Znaczenie złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły o znacznej anizotropii, gdzie woda przemieszcza się raczej w szczelinach i w obrębie oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..

Czym jest Oczyszczanie warstwy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: