Oczyszczanie warstwy co to jest
Co to jest Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.. Wyjaśnienie wodonośnej.

Czy przydatne?

Co to jest Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.

Definicja OCZYSZCZANIE WARSTWY WODONOŚNEJ; DEKONTAMINACJA W. W.: Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.
Mechanizm aktywnej ochrony wód podziemnych opierający na eliminacji stwierdzonego zanieczyszczenia zbiornika wód podziemnych. Można tu wyróżnić cztery kluczowe sposoby:– izolacja → chmury zanieczyszczeń dzięki → barier ochronnych technicznych, – wydobycie substancji zanieczyszczających wieloma metodami, – unieszkodliwianie substancji zanieczyszczających poprzez obróbkę in situ w warstwie wodonośnej (obróbka fizykochemiczna, biodegradacja i tym podobne), – pomniejszenie zagrożenia poprzez nakazy administracyjne, jak ograniczenie emisji z ognisk zanieczyszczeń, zmiany warunków eksploatacji wód i tym podobne))[SW].

Słownik Obszar Ochrony; Obszar Ochronny:
Znaczenie region ochronny region zasilania zbiornika albo poziomu wód podziemnych, gdzie podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód. O.o. ustanawia się w nawiązaniu do oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Odtwarzalność (Pomiaru):
Znaczenie pomiaru) Stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości, w razie gdy poszczególne pomiary są realizowane wieloma sposobami, poprzez różne osoby, w różnych laboratoriach, w dość sporych oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Ochrona Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Obsypka:
Znaczenie materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry odpowiedniej granulacji jako obiekt filtrujący). O. powinna być tak dobrana, aby oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..

Czym jest Oczyszczanie warstwy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: