Oczyszczanie warstwy co to jest
Co to jest Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.. Wyjaśnienie wodonośnej.

Czy przydatne?

Co to jest Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.

Definicja OCZYSZCZANIE WARSTWY WODONOŚNEJ; DEKONTAMINACJA W. W.: Oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w.
Mechanizm aktywnej ochrony wód podziemnych opierający na eliminacji stwierdzonego zanieczyszczenia zbiornika wód podziemnych. Można tu wyróżnić cztery kluczowe sposoby:– izolacja → chmury zanieczyszczeń dzięki → barier ochronnych technicznych, – wydobycie substancji zanieczyszczających wieloma metodami, – unieszkodliwianie substancji zanieczyszczających poprzez obróbkę in situ w warstwie wodonośnej (obróbka fizykochemiczna, biodegradacja i tym podobne), – pomniejszenie zagrożenia poprzez nakazy administracyjne, jak ograniczenie emisji z ognisk zanieczyszczeń, zmiany warunków eksploatacji wód i tym podobne))[SW].

Słownik Objaśnienia Symboli:
Znaczenie Objaśnienia symboli >Debye'a-Huckela równanie.[JD oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Otwór Przelewowy:
Znaczenie Rodzaj otworu odwadniającego wykonywanego z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia →ciśnienia hydrostatycznego w → wodonoścu występującym w spągowej w relacji do oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Obszar (Strefa) Zasilania Wód Podziemnych; Strefa Infiltracji:
Znaczenie zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji Region, na którym → opady atmosferyczne albo wody powierzchniowe (również sztucznie magazynowane) przenikają bezpośrednio albo pośrednio (poprzez utwory oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Odpływ Podziemny Jednostkowy; Moduł (Wskaźnik) Odpływu Podziemnego Q:
Znaczenie jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..
Słownik Oddziaływanie Górnictwa Na Środowisko Wodne:
Znaczenie środowisko wodne Wskutek eksploatacji górniczej na terenach działalności górniczej naturalne warunki wodne ulegają przekształceniu. Górnictwo ingeruje w naturalne środowisko wodne zarówno pod oczyszczanie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w..

Czym jest Oczyszczanie warstwy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: