Oczyszczanie wód co to jest
Co to jest Oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód. Wyjaśnienie dekontaminacja.

Czy przydatne?

Co to jest Oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód

Definicja OCZYSZCZANIE WÓD; DEKONTAMINACJA, UZDATNIANIE WÓD: Oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód
Mechanizm albo zespół mechanizmów fizycznych, chemicznych i biologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) poprzez usuwanie zanieczyszczenia (części mechanicznych), zdemineralizowanie wody i eliminację życia biologicznego i produktów rozpadu części organicznych. Mechanizmy te, służące w → warstwie wodonośnej, wspomagają albo inicjują mechanizmy samooczyszczania się wód: fizyczne, fizykochemiczne i biologiczne, a zmierzają do określonej (celowej) modyfikacji środowiska hydrogeochemicznego.[AS].

Słownik Odwadnianie Sposobem Studziennym:
Znaczenie studziennym Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → studni odwadniających, współdziałających ze sobą i stanowiących określony oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód.
Słownik Osuszanie Terenu:
Znaczenie Mechanizm i zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim → zatopienia powierzchni terenu. O.t. może być spowodowane poprzez brak → opadów atmosferycznych, →odwadnianie metodą górniczym, → oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód.
Słownik Ochrona Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód.
Słownik Obudowa Studni; Cembrowina Studni:
Znaczenie Obudowa studni; cembrowina studni Konstrukcja zabezpieczająca ściany otworu studziennego – cembrowina na przykład z kręgów betonowych albo → kolumna filtrowa studni.[AK oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód.
Słownik Odsączalność:
Znaczenie Umiejętność skały kompletnie nasyconej wodą do oddania wody wolnej pod działaniem siły ciężkości; jej miarą jest → współczynnik odsączalności. Jako specjalny sytuacja wyróżnia się odsączalność oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód.

Czym jest Oczyszczanie wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: