Oczyszczanie wód co to jest
Co to jest Oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód. Wyjaśnienie dekontaminacja.

Czy przydatne?

Co to jest Oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód

Oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód
Mechanizm albo zespół mechanizmów fizycznych, chemicznych i biologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) poprzez usuwanie zanieczyszczenia (części mechanicznych), zdemineralizowanie wody i eliminację życia biologicznego i produktów rozpadu części organicznych. Mechanizmy te, służące w → warstwie wodonośnej, wspomagają albo inicjują mechanizmy samooczyszczania się wód: fizyczne, fizykochemiczne i biologiczne, a zmierzają do określonej (celowej) modyfikacji środowiska hydrogeochemicznego.[AS].

Czym jest Oczyszczanie wód znaczenie w Słownik definicje O