Odbudowa zasobów wód co to jest
Co to jest Odbudowa zasobów wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Odtworzenie naturalnego.

Czy przydatne?

Co to jest Odbudowa zasobów wód podziemnych

Definicja ODBUDOWA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH: Odbudowa zasobów wód podziemnych
Odtworzenie naturalnego (pierwotnego) stanu ilości i jakości wód podziemnych w jednostce hydrogeologicznej, jest to takiego, jaki istniał przed rozpoczęciem ich eksploatacji. O.z.w.p. może odbywać się pod wpływem czynników naturalnych albo przez sztuczne wpływ na relacje wodne. → Zasoby wód podziemnych.[TB]’.

Słownik Oczyszczanie Warstwy Wodonośnej; Dekontaminacja W. W.:
Znaczenie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w. Mechanizm aktywnej ochrony wód podziemnych opierający na eliminacji stwierdzonego zanieczyszczenia zbiornika wód podziemnych. Można tu wyróżnić cztery odbudowa zasobów wód podziemnych.
Słownik Odwadnianie Sposobem Górniczym:
Znaczenie górniczym Odwadnianie kopalni polegające na wykorzystywaniu podziemnych wyrobisk korytarzowych i otworów wierconych z nich w różnych kierunkach i o różnej długości w celu drenażu wód podziemnych z odbudowa zasobów wód podziemnych.
Słownik Osuszanie Terenu:
Znaczenie Mechanizm i zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim → zatopienia powierzchni terenu. O.t. może być spowodowane poprzez brak → opadów atmosferycznych, →odwadnianie metodą górniczym, → odbudowa zasobów wód podziemnych.
Słownik Odpływ Podpowierzchniowy Hh, Qh; O. Hipodermalny, O. Ródpokrywowy, O.Kontaktowy:
Znaczenie podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy O.p. pochodzi z wsiąkania, początkowej etapy infiltracji, przebiega w strefie aeracji, dzieli się na bezpośredni i opóźniony odbudowa zasobów wód podziemnych.
Słownik Otwór Wyprzedzający; Przedwiert:
Znaczenie przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu przodka albo w kierunku domniemanego źródła zagrożenia wodnego. O.w. są wiercone odbudowa zasobów wód podziemnych.

Czym jest Odbudowa zasobów wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: