Odciek co to jest
Co to jest Odciek. Wyjaśnienie wypływające albo przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Odciek

Definicja ODCIEK: Odciek
Zanieczyszczone wody wypływające albo przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych i tym podobne W razie odpadów stałych odcieki powstają raczej wskutek ługowania substancji rozpuszczalnych poprzez wody opadowe infiltrujące do bryły składowiska.[SW].

Słownik Osiadanie Terenu (Wskutek Pompowania Wód Podziemnych):
Znaczenie wyniku pompowania wód podziemnych) Osiadanie terenu (powierzchni terenu) spowodowane poprzez pompowanie wód podziemnych na obszarze leja depresyjnego powstałego przez wzgląd na → eksploatacją wód odciek.
Słownik Oddziaływanie Górnictwa Na Środowisko Wodne:
Znaczenie środowisko wodne Wskutek eksploatacji górniczej na terenach działalności górniczej naturalne warunki wodne ulegają przekształceniu. Górnictwo ingeruje w naturalne środowisko wodne zarówno pod odciek.
Słownik Operator Różnicowy:
Znaczenie Iloraz różnicowy aproksymujący operator różniczkowy. Dla pierwszej pochodnej rozróżnia się:– iloraz różnicowy przedni– iloraz różnicowy wsteczny– iloraz różnicowy centralny Dla drugiej pochodnej odciek.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Otwór wiertniczy zaprojektowany albo wykonany w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych. Ukończony otwór wiertniczy, przygotowany do eksploatacji, obserwacji i tym podobne, jest odciek.
Słownik Obsypka:
Znaczenie materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry odpowiedniej granulacji jako obiekt filtrujący). O. powinna być tak dobrana, aby odciek.

Czym jest Odciek znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: