Odnawialność wód podziemnych co to jest
Co to jest Odnawialność wód podziemnych. Wyjaśnienie Warunki uzupełniania zasobów wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Odnawialność

Definicja ODNAWIALNOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH: Odnawialność wód podziemnych
Warunki uzupełniania zasobów wód podziemnych określonego zbiornika drogą naturalnej → infiltracji w miejsce ich ubytku w konsekwencji drenażu naturalnego i sztucznego. Stopień o.w.p. zależy zwłaszcza od właściwości hydrogeologicznych utworów przykrywających (→ nadkład poziomu wodonośnego) i warunków klimatycznych.[SK].

Słownik Opór Filtracyjny:
Znaczenie Opór ośrodka, poprzez który filtruje ciecz. W razie filtracji wody podziemnej opór filtracyjny wyraża się wzorem: gdzie: Φ – opór filtracyjny [TL-–2], l – długość drogi filtracji [L], a – odnawialność wód podziemnych.
Słownik Oporność Filtracyjna Koryta ΔL:
Znaczenie filtracyjna koryta ΔL Dodatkowa oporność filtracyjna w strefie przykorytowej cieków, spowodowana → kolmatacją, niezupełnością koryta i tym podobne, wyrażana równoważnym wydłużeniem strumienia (o odnawialność wód podziemnych.
Słownik Oczyszczanie Warstwy Wodonośnej; Dekontaminacja W. W.:
Znaczenie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w. Mechanizm aktywnej ochrony wód podziemnych opierający na eliminacji stwierdzonego zanieczyszczenia zbiornika wód podziemnych. Można tu wyróżnić cztery odnawialność wód podziemnych.
Słownik Odpływ Krenologiczny:
Znaczenie krenologiczny Sumaryczna wydajność źródeł w granicach zlewni powierzchniowej, uczestnicząca w danym okresie bilansowym w formowaniu odpływu rzecznego (powstałego z sumy odpływu podziemnego i spływu odnawialność wód podziemnych.
Słownik Opad Atmosferyczny P:
Znaczenie P Woda atmosferyczna (wszystkie rodzaje wody występujące w przyrodzie łącznie z substancjami rozpuszczonymi, emulgowanymi i zawieszonymi i mikroorganizmami), która w wyniku kondensacji z pary wodnej odnawialność wód podziemnych.

Czym jest Odnawialność wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: