Odpływ całkowity H Q co to jest
Co to jest Odpływ całkowity H, Q. Wyjaśnienie wszystkich składowych odpływu manifestująca się w.

Czy przydatne?

Co to jest Odpływ całkowity H, Q

Definicja ODPŁYW CAŁKOWITY H, Q: Odpływ całkowity H, Q
Suma wszystkich składowych odpływu manifestująca się w przepływie cieku. → Bilans wodny.[AK].

Słownik Odwadnianie Wyprzedzające:
Znaczenie wyprzedzające Drenaż wody z górotworu przewidzianego do rozcięcia wyrobiskami górniczymi w celu obniżenia w nim → ciśnienia hydrostatycznego. Służące w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. → odpływ całkowity h, q.
Słownik Osad Atmosferyczny; Opad Poziomy, O. Utajony:
Znaczenie opad poziomy, o. utajony Wytwór kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy odpływ całkowity h, q.
Słownik Otwór Spływowy; Filtr Spływowy:
Znaczenie filtr spływowy Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → odpływ całkowity h, q.
Słownik Opad Podziemny:
Znaczenie Kondensacja pary wodnej pod powierzchnią w strefie aeracji. Przypisywano jej niegdyś bardzo istotną rolę w zasilaniu wód podziemnych. O.p. zaznacza się najwyraźniej w górach i na brzegu morza. → odpływ całkowity h, q.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości odpływ całkowity h, q.

Czym jest Odpływ całkowity H, Q znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: