Odpływ krenologiczny co to jest
Co to jest Odpływ krenologiczny. Wyjaśnienie Sumaryczna wydajność źródeł w granicach zlewni.

Czy przydatne?

Co to jest Krenologiczny Odpływ

Definicja ODPŁYW KRENOLOGICZNY: Odpływ krenologiczny
Sumaryczna wydajność źródeł w granicach zlewni powierzchniowej, uczestnicząca w danym okresie bilansowym w formowaniu odpływu rzecznego (powstałego z sumy odpływu podziemnego i spływu powierzchniowego). → Odpływ, → Odpływ podziemny, →Źródło, → Krenologia.[TB i DM].

Słownik Ośrodek Szczelinowaty; Ośrodek Szczelinowy:
Znaczenie szczelinowaty; ośrodek szczelinowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły, gdzie woda raczej przemieszcza się w sieci otwartych szczelin (wykazujących mocną anizotropię) dzielących odpływ krenologiczny.
Słownik Opad Skuteczny (W Sensie Hydrogeologicznym); Opad Graniczny:
Znaczenie sensie hydrogeologicznym); opad graniczny Opad atmosferyczny, który efektywnie zasilił zbiornik wód podziemnych drenowany poprzez źródło i wpłynął na przerwanie krzywej opadania wydatku źródła. O odpływ krenologiczny.
Słownik Ośrodek Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Utwory skalne wspólnie z pustkami (przestrzenią hydrogeologiczną), ośrodek stały, obiekt →środowiska hydrogeologicznego. O.h. może się charakteryzować przestrzenią odpływ krenologiczny.
Słownik Odpływ Podziemny Okresowy:
Znaczenie okresowy O.p.o., przebiegający w górnej strefie saturacji na granicy strefy aeracji, ma charakter krótkookresowy, a przebiegający w środkowej strefie saturacji ma charakter długotrwały i zanika tylko odpływ krenologiczny.
Słownik Odpiaszczanie Studni:
Znaczenie Odpiaszczanie studni Zabieg mający na celu wydobycie ze studni (→ osadnika) drobnych części w ramach →pompowania oczyszczającego – przygotowania studni do eksploatacji. → Usprawnianie studni.[AK odpływ krenologiczny.

Czym jest Odpływ krenologiczny znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: