Odpływ podpowierzchniowy Hh co to jest
Co to jest Odpływ podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.

Czy przydatne?

Co to jest Odpływ podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy

Definicja ODPŁYW PODPOWIERZCHNIOWY HH, QH; O. HIPODERMALNY, O. RÓDPOKRYWOWY, O.KONTAKTOWY: Odpływ podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy
O.p. pochodzi z wsiąkania, początkowej etapy infiltracji, przebiega w strefie aeracji, dzieli się na bezpośredni i opóźniony.[AK].

Słownik Odpływ Całkowity H, Q:
Znaczenie Odpływ całkowity H, Q Suma wszystkich składowych odpływu manifestująca się w przepływie cieku. → Bilans wodny.[AK odpływ podpowierzchniowy hh, qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.
Słownik Oporność Strefy Przyfiltrowej:
Znaczenie przyfiltrowej O.s.p. jest spowodowana zmianami przewodności strefy przyfiltrowej, starzeniem się filtru, a nawet geometrią strumienia (studnia niezupełna) wody podziemnej. O.s.p. jest odpowiedzialna odpływ podpowierzchniowy hh, qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.
Słownik Odnawialność Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Warunki uzupełniania zasobów wód podziemnych określonego zbiornika drogą naturalnej → infiltracji w miejsce ich ubytku w konsekwencji drenażu naturalnego i sztucznego. Stopień o.w.p odpływ podpowierzchniowy hh, qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.
Słownik Obudowa Studni; Cembrowina Studni:
Znaczenie Obudowa studni; cembrowina studni Konstrukcja zabezpieczająca ściany otworu studziennego – cembrowina na przykład z kręgów betonowych albo → kolumna filtrowa studni.[AK odpływ podpowierzchniowy hh, qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości odpływ podpowierzchniowy hh, qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.

Czym jest Odpływ podpowierzchniowy Hh znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: