Odpływ podpowierzchniowy Hh co to jest
Co to jest Odpływ podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.

Czy przydatne?

Co to jest Odpływ podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy

Definicja ODPŁYW PODPOWIERZCHNIOWY HH, QH; O. HIPODERMALNY, O. RÓDPOKRYWOWY, O.KONTAKTOWY: Odpływ podpowierzchniowy Hh, Qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy
O.p. pochodzi z wsiąkania, początkowej etapy infiltracji, przebiega w strefie aeracji, dzieli się na bezpośredni i opóźniony.[AK].

Słownik Obszar Źródliskowy:
Znaczenie Region stopniowego tworzenia się cieku głównego albo jego dopływu, gdzie woda podziemna wydostaje się na powierzchnię terenu i ujawnia w formie → podmokłości, →wycieków, rzadziej źródeł. Zespół odpływ podpowierzchniowy hh, qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.
Słownik Odpływ Ścieków:
Znaczenie Definicja dotyczy najczęściej ścieków oczyszczonych (podczyszczonych) odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. Niewłaściwie przeprowadzany o.ś. stanowi zagrożenie dla jakości wód podziemnych. → Ściek odpływ podpowierzchniowy hh, qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.
Słownik Ocena Oddziaływania Na Środowisko OOŚ:
Znaczenie na środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i odpływ podpowierzchniowy hh, qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.
Słownik Odpływ Podziemny Hg,Qg:
Znaczenie Qg Liczba wody podziemnej odpływającej z określonego obszaru w określonym czasie do cieku i zasilającej ten ciek albo zbiornik wód powierzchniowych. Składowa przepływu całkowitego rejestrowanego w odpływ podpowierzchniowy hh, qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.
Słownik Objaśnienia Symboli:
Znaczenie Objaśnienia symboli >Debye'a-Huckela równanie.[JD odpływ podpowierzchniowy hh, qh; o. hipodermalny, o. ródpokrywowy, o.kontaktowy.

Czym jest Odpływ podpowierzchniowy Hh znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: