Odpływ podziemny bazowy co to jest
Co to jest Odpływ podziemny bazowy; odpływ podziemny trwały. Wyjaśnienie odpływ podziemny trwały.

Czy przydatne?

Co to jest Odpływ podziemny bazowy; odpływ podziemny trwały

Definicja ODPŁYW PODZIEMNY BAZOWY; ODPŁYW PODZIEMNY TRWAŁY: Odpływ podziemny bazowy; odpływ podziemny trwały
Przebiega w dolnej strefie saturacji wód o zwierciadle swobodnym i w wodach wgłębnych naporowych, ma charakterstały, charakteryzuje się powolną zamianą wód.[AK].

Słownik Oddziaływanie Górnictwa Na Środowisko Wodne:
Znaczenie środowisko wodne Wskutek eksploatacji górniczej na terenach działalności górniczej naturalne warunki wodne ulegają przekształceniu. Górnictwo ingeruje w naturalne środowisko wodne zarówno pod odpływ podziemny bazowy; odpływ podziemny trwały.
Słownik Okres Półtrwania; Okres Połowicznego Rozpadu, Półokres Trwania, Czas Połowicznego Zaniku:
Znaczenie moment połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku 1. Czas, po upływie którego pierwotna liczba atomów → radionuklidu zmaleje do połowy. Pomiędzy o.p. a stałą rozpadu odpływ podziemny bazowy; odpływ podziemny trwały.
Słownik Opór Filtracyjny:
Znaczenie Opór ośrodka, poprzez który filtruje ciecz. W razie filtracji wody podziemnej opór filtracyjny wyraża się wzorem: gdzie: Φ – opór filtracyjny [TL-–2], l – długość drogi filtracji [L], a – odpływ podziemny bazowy; odpływ podziemny trwały.
Słownik Osiadanie Terenu (Wskutek Pompowania Wód Podziemnych):
Znaczenie wyniku pompowania wód podziemnych) Osiadanie terenu (powierzchni terenu) spowodowane poprzez pompowanie wód podziemnych na obszarze leja depresyjnego powstałego przez wzgląd na → eksploatacją wód odpływ podziemny bazowy; odpływ podziemny trwały.
Słownik Odwadnianie Kopalni:
Znaczenie Zespół przedsięwzięć powodujących drenaż → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska kopalni, usunięcie wód dopływających do wyrobisk w czasie ich wykonywania i eksploatacji i odprowadzanie odpływ podziemny bazowy; odpływ podziemny trwały.

Czym jest Odpływ podziemny bazowy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: