Odpływ podziemny HgQg co to jest
Co to jest Odpływ podziemny Hg,Qg. Wyjaśnienie wody podziemnej odpływającej z określonego obszaru w.

Czy przydatne?

Co to jest Odpływ podziemny Hg,Qg

Definicja ODPŁYW PODZIEMNY HG,QG: Odpływ podziemny Hg,Qg
Liczba wody podziemnej odpływającej z określonego obszaru w określonym czasie do cieku i zasilającej ten ciek albo zbiornik wód powierzchniowych. Składowa przepływu całkowitego rejestrowanego w cieku, pochodząca z odpływu z poziomów wodonośnych drenowanych w zlewni. O.p. stanowi fundamentalną składową odpływu całkowitego i gwarantuje, iż nawet w długich okresach posusznych rzeki nie wysychają. → Strumień wód podziemnych, → Odpływ podziemny jednostkowy, →Współczynnik odpływu podziemnego. Wymiar: Qg = [L3T-1]. Jednostki: m3/s, m3/a. Uwaga: Z racji na powiązania z hydrologią są służące różne miary o.p., regularnie na przykład wyrażane w wysokości słupa wody (Hg) (ryc. 67, 68) Wymiar: Hg = [L].Jednostki: mm, m. [AK, SK, TM] Ryc. 67. Odpływ podziemny Ryc. 68. Hydrogram – odpływ podziemny (wg Matthess, Ubell, 1983) I – przy najniższej niskiej wodzie – min., II – średni w półroczu letnim, III – średni w danym roku, IV – średni w wieloleciu.

Słownik Odpływ Podziemny Okresowy:
Znaczenie okresowy O.p.o., przebiegający w górnej strefie saturacji na granicy strefy aeracji, ma charakter krótkookresowy, a przebiegający w środkowej strefie saturacji ma charakter długotrwały i zanika tylko odpływ podziemny hg,qg.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Badawczy; Otwór Hydrogeologiczny Rozpoznawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy Otwór hydrogeologiczny wykonany w celu szczegółowego rozpoznania warunków hydrogeologicznych, zasobności i jakości wód. Por. PN92/G odpływ podziemny hg,qg.
Słownik Obszar Wysokiej Ochrony GZWP OWO:
Znaczenie ochrony GZWP OWO Region wyznaczany na podobnych zasadach jak → region najwyższej ochrony GZWP. Stanowią go części GZWP, gdzie istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód odpływ podziemny hg,qg.
Słownik Opad Skuteczny (W Sensie Hydrogeologicznym); Opad Graniczny:
Znaczenie sensie hydrogeologicznym); opad graniczny Opad atmosferyczny, który efektywnie zasilił zbiornik wód podziemnych drenowany poprzez źródło i wpłynął na przerwanie krzywej opadania wydatku źródła. O odpływ podziemny hg,qg.
Słownik Obieg Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej od miejsca zasilania, infiltracji, poprzez → strefę przepływu, stanowiącą jej zasadniczą część, do miejsca drenażu: wypływu, odbioru odpływ podziemny hg,qg.

Czym jest Odpływ podziemny Hg,Qg znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: