Odpływ podziemny HgQg co to jest
Co to jest Odpływ podziemny Hg,Qg. Wyjaśnienie wody podziemnej odpływającej z określonego obszaru w.

Czy przydatne?

Co to jest Odpływ podziemny Hg,Qg

Odpływ podziemny Hg,Qg
Liczba wody podziemnej odpływającej z określonego obszaru w określonym czasie do cieku i zasilającej ten ciek albo zbiornik wód powierzchniowych. Składowa przepływu całkowitego rejestrowanego w cieku, pochodząca z odpływu z poziomów wodonośnych drenowanych w zlewni. O.p. stanowi fundamentalną składową odpływu całkowitego i gwarantuje, iż nawet w długich okresach posusznych rzeki nie wysychają. → Strumień wód podziemnych, → Odpływ podziemny jednostkowy, →Współczynnik odpływu podziemnego. Wymiar: Qg = [L3T-1]. Jednostki: m3/s, m3/a. Uwaga: Z racji na powiązania z hydrologią są służące różne miary o.p., regularnie na przykład wyrażane w wysokości słupa wody (Hg) (ryc. 67, 68) Wymiar: Hg = [L].Jednostki: mm, m. [AK, SK, TM] Ryc. 67. Odpływ podziemny Ryc. 68. Hydrogram – odpływ podziemny (wg Matthess, Ubell, 1983) I – przy najniższej niskiej wodzie – min., II – średni w półroczu letnim, III – średni w danym roku, IV – średni w wieloleciu.

Czym jest Odpływ podziemny Hg,Qg znaczenie w Słownik definicje O