Odpływ podziemny HgQg co to jest
Co to jest ODPŁYW PODZIEMNY HG,QG. Wyjaśnienie wody podziemnej odpływającej z określonego obszaru w.

Czy przydatne?

Co to jest Odpływ podziemny Hg,Qg

Definicja ODPŁYW PODZIEMNY HG,QG: Odpływ podziemny Hg,Qg
Liczba wody podziemnej odpływającej z określonego obszaru w określonym czasie do cieku i zasilającej ten ciek albo zbiornik wód powierzchniowych. Składowa przepływu całkowitego rejestrowanego w cieku, pochodząca z odpływu z poziomów wodonośnych drenowanych w zlewni. O.p. stanowi fundamentalną składową odpływu całkowitego i gwarantuje, iż nawet w długich okresach posusznych rzeki nie wysychają. → Strumień wód podziemnych, → Odpływ podziemny jednostkowy, →Współczynnik odpływu podziemnego. Wymiar: Qg = [L3T-1]. Jednostki: m3/s, m3/a. Uwaga: Z racji na powiązania z hydrologią są służące różne miary o.p., regularnie na przykład wyrażane w wysokości słupa wody (Hg) (ryc. 67, 68) Wymiar: Hg = [L].Jednostki: mm, m. [AK, SK, TM] Ryc. 67. Odpływ podziemny Ryc. 68. Hydrogram – odpływ podziemny (wg Matthess, Ubell, 1983) I – przy najniższej niskiej wodzie – min., II – średni w półroczu letnim, III – średni w danym roku, IV – średni w wieloleciu.

Słownik Odpady:
Znaczenie nie będące produktami podstawowymi (tzn. produktami wytwarzanymi na rynek), które nie są dalej używane poprzez wytwórcę dla własnych celów produkcyjnych, przekształcania albo spożycia i których chce odpływ podziemny hg,qg co znaczy.
Słownik Opad Skuteczny (W Sensie Hydrogeologicznym); Opad Graniczny:
Znaczenie sensie hydrogeologicznym); opad graniczny Opad atmosferyczny, który efektywnie zasilił zbiornik wód podziemnych drenowany poprzez źródło i wpłynął na przerwanie krzywej opadania wydatku źródła. O odpływ podziemny hg,qg krzyżówka.
Słownik Otwór Wyprzedzający; Przedwiert:
Znaczenie przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu przodka albo w kierunku domniemanego źródła zagrożenia wodnego. O.w. są wiercone odpływ podziemny hg,qg co to jest.
Słownik Ośrodek Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Utwory skalne wspólnie z pustkami (przestrzenią hydrogeologiczną), ośrodek stały, obiekt →środowiska hydrogeologicznego. O.h. może się charakteryzować przestrzenią odpływ podziemny hg,qg słownik.
Słownik Odsączalność:
Znaczenie Umiejętność skały kompletnie nasyconej wodą do oddania wody wolnej pod działaniem siły ciężkości; jej miarą jest → współczynnik odsączalności. Jako specjalny sytuacja wyróżnia się odsączalność odpływ podziemny hg,qg czym jest.

Czym jest Odpływ podziemny Hg,Qg znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: