Odpływ podziemny jednostkowy co to jest
Co to jest Odpływ podziemny jednostkowy; moduł (wskaźnik) odpływu podziemnego q. Wyjaśnienie moduł.

Czy przydatne?

Co to jest Odpływ podziemny jednostkowy; moduł (wskaźnik) odpływu podziemnego q

Odpływ podziemny jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q
Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach objętości na jednostkę czasu i powierzchni terenu, najczęściej w dm3/s/km2. Jest również wyrażany w mm w jed nostce czasu, najczęściej na rok.[SK].

Czym jest Odpływ podziemny jednostkowy znaczenie w Słownik definicje O