Odpływ podziemny jednostkowy co to jest
Co to jest Odpływ podziemny jednostkowy; moduł (wskaźnik) odpływu podziemnego q. Wyjaśnienie moduł.

Czy przydatne?

Co to jest Odpływ podziemny jednostkowy; moduł (wskaźnik) odpływu podziemnego q

Definicja ODPŁYW PODZIEMNY JEDNOSTKOWY; MODUŁ (WSKAŹNIK) ODPŁYWU PODZIEMNEGO Q: Odpływ podziemny jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q
Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach objętości na jednostkę czasu i powierzchni terenu, najczęściej w dm3/s/km2. Jest również wyrażany w mm w jed nostce czasu, najczęściej na rok.[SK].

Słownik Obszar Zasobowy (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie ujęcia wód podziemnych) Region w obrębie → zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się zasadnicza odpływ podziemny jednostkowy; moduł (wskaźnik) odpływu podziemnego q.
Słownik Odpływ Podziemny Okresowy:
Znaczenie okresowy O.p.o., przebiegający w górnej strefie saturacji na granicy strefy aeracji, ma charakter krótkookresowy, a przebiegający w środkowej strefie saturacji ma charakter długotrwały i zanika tylko odpływ podziemny jednostkowy; moduł (wskaźnik) odpływu podziemnego q.
Słownik Obsypka:
Znaczenie materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry odpowiedniej granulacji jako obiekt filtrujący). O. powinna być tak dobrana, aby odpływ podziemny jednostkowy; moduł (wskaźnik) odpływu podziemnego q.
Słownik Oporność Filtracyjna Pionowa Φ’:
Znaczenie Oporność filtracyjna pionowa φ’ Odwrotność → przewodności pionowej (warstwy rozdzielającej) T'. Wymiar: [T].Jednostki: h, d.[TM odpływ podziemny jednostkowy; moduł (wskaźnik) odpływu podziemnego q.
Słownik Opad Efektywny:
Znaczenie Opad skuteczny Część opadu całkowitego transformowana (przechodząca) w bezpośredni odpływ powierzchniowy. → Krzywa infiltracji, →Odpływ.[AK odpływ podziemny jednostkowy; moduł (wskaźnik) odpływu podziemnego q.

Czym jest Odpływ podziemny jednostkowy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: