Odporność na co to jest
Co to jest Odporność na zanieczyszczenia. Wyjaśnienie Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z.

Czy przydatne?

Co to jest Zanieczyszczenia Na Odporność

Odporność na zanieczyszczenia
Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym zanieczyszczeniem i wpływające na opóźnianie i ograniczanie migracji substancji zanieczyszczających.[AS].

Czym jest Odporność na zanieczyszczenia znaczenie w Słownik definicje O