Odporność na co to jest
Co to jest Odporność na zanieczyszczenia. Wyjaśnienie Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z.

Czy przydatne?

Co to jest Zanieczyszczenia Na Odporność

Definicja ODPORNOŚĆ NA ZANIECZYSZCZENIA: Odporność na zanieczyszczenia
Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym zanieczyszczeniem i wpływające na opóźnianie i ograniczanie migracji substancji zanieczyszczających.[AS].

Słownik Opad Mokry:
Znaczenie atmosferyczny w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym obejmuje się także stałe produkty kondensacji pary wodnej (śnieg, grad), mogące po stopnieniu zasilać wody podziemne. Definicja odporność na zanieczyszczenia.
Słownik Okno Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Przerwa w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych rozdzielających utwory przepuszczalne. W najwyższym stopniu typowe o.h. są pochodzenia erozyjnego albo sedymentacyjnego (ryc. 71 odporność na zanieczyszczenia.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Badawczy; Otwór Hydrogeologiczny Rozpoznawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy Otwór hydrogeologiczny wykonany w celu szczegółowego rozpoznania warunków hydrogeologicznych, zasobności i jakości wód. Por. PN92/G odporność na zanieczyszczenia.
Słownik Obszar (Strefa) Zasilania Wód Podziemnych; Strefa Infiltracji:
Znaczenie zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji Region, na którym → opady atmosferyczne albo wody powierzchniowe (również sztucznie magazynowane) przenikają bezpośrednio albo pośrednio (poprzez utwory odporność na zanieczyszczenia.
Słownik Otwory W Odwadnianiu Kopalń:
Znaczenie odwadnianiu kopalń Otwory wiertnicze wykonane z powierzchni terenu albo z wyrobiska górniczego, wykorzystywane do drenażu → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska albo obniżenia w nim → odporność na zanieczyszczenia.

Czym jest Odporność na zanieczyszczenia znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: