Odsączalność co to jest
Co to jest Odsączalność. Wyjaśnienie skały kompletnie nasyconej wodą do oddania wody wolnej pod.

Czy przydatne?

Co to jest Odsączalność

Definicja ODSĄCZALNOŚĆ: Odsączalność
Umiejętność skały kompletnie nasyconej wodą do oddania wody wolnej pod działaniem siły ciężkości; jej miarą jest → współczynnik odsączalności. Jako specjalny sytuacja wyróżnia się odsączalność sprężystą, która znaczy liczba wody oddawanej poprzez badaną skałę przy zmianie ciśnienia hydrostatycznego. →Pojemność wodna, → Pojemność sprężysta, → Współczynnik pojemności wodnej.[TB i DM].

Słownik Odwadnianie Wykopu (Fundamentowego):
Znaczenie fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty odsączalność.
Słownik Odwadnianie Obiektów Budowlanych:
Znaczenie obiektów budowlanych Odwadnianie podejmowane w celu ochrony obiektów budowlanych w czasie okresowego albo trwałego podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych (ryc. 69). → Spiętrzenie wód podziemnych odsączalność.
Słownik Otwór Z Filtrem Wbijanym; Filtr Wbijany:
Znaczenie wbijanym; filtr wbijany Rodzaj otworu odwadniającego realizowany sposobem wbijania w górotwór (przewidziany do odwodnienia) rury stalowej perforowanej. Długości filtru wbijanego są rzędu kilku metrów odsączalność.
Słownik Ośrodek Porowaty; Ośrodek Porowy:
Znaczenie ośrodek porowy W hydrogeologii ośrodek przepuszczalny (skała, grunt, gleba) zawierający skomunikowane puste przestrzenie (→ porowatość), dający się sprowadzić w opisie makroskopowym do ośrodka odsączalność.
Słownik Obszar Ochrony; Obszar Ochronny:
Znaczenie region ochronny region zasilania zbiornika albo poziomu wód podziemnych, gdzie podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód. O.o. ustanawia się w nawiązaniu do odsączalność.

Czym jest Odsączalność znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: