Odwadnianie kombinowane co to jest
Co to jest Odwadnianie kombinowane. Wyjaśnienie Odwadnianie górotworu w otoczeniu wyrobisk kopalni.

Czy przydatne?

Co to jest Kombinowane Odwadnianie

Definicja ODWADNIANIE KOMBINOWANE: Odwadnianie kombinowane
Odwadnianie górotworu w otoczeniu wyrobisk kopalni i samych wyrobisk polegające na równoczesnym wykorzystywaniu środków i urządzeń drenażowych służących w → odwadnianiu metodą górniczym, → odwadnianiu metodą studziennym i → odwadnianiu otwartym i łączeniu ich we wspólny mechanizm odwadniania. Jest służące w kopalniach podziemnych i odkrywkowych eksploatujących złoża o skomplikowanych warunkach hydrogeologicznych. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Odwadnianie kopalni, → Zawodnienie kopalni.[TB].

Słownik Operator Różnicowy:
Znaczenie Iloraz różnicowy aproksymujący operator różniczkowy. Dla pierwszej pochodnej rozróżnia się:– iloraz różnicowy przedni– iloraz różnicowy wsteczny– iloraz różnicowy centralny Dla drugiej pochodnej odwadnianie kombinowane.
Słownik Organizmy Fekalne:
Znaczenie Ekipa organizmów, raczej bakterii aerobowych → warunki aerobowe) i częściowo anaerobowych (→ warunki anaerobowe), regularnie patogennych, charakterystycznych dla odchodów i odpadów fekalnych ludzi i odwadnianie kombinowane.
Słownik Obieg Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej Przepływ wody w obrębie → struktury hydrogeologicznej od miejsca zasilania, infiltracji, poprzez → strefę przepływu, stanowiącą jej zasadniczą część, do miejsca drenażu: wypływu, odbioru odwadnianie kombinowane.
Słownik Odbudowa Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Odtworzenie naturalnego (pierwotnego) stanu ilości i jakości wód podziemnych w jednostce hydrogeologicznej, jest to takiego, jaki istniał przed rozpoczęciem ich eksploatacji. O.z.w.p odwadnianie kombinowane.
Słownik Odpady:
Znaczenie nie będące produktami podstawowymi (tzn. produktami wytwarzanymi na rynek), które nie są dalej używane poprzez wytwórcę dla własnych celów produkcyjnych, przekształcania albo spożycia i których chce odwadnianie kombinowane.

Czym jest Odwadnianie kombinowane znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: