Odwadnianie (kopalniane co to jest
Co to jest Odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze). Wyjaśnienie budowlane, rolnicze.

Czy przydatne?

Co to jest Odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze)

Definicja ODWADNIANIE (KOPALNIANE, BUDOWLANE, ROLNICZE): Odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze)
Czynności powiązane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, na przykład w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków wilgotnościowych gleby. → Lej depresji kopalni, →Studnia, → Studnia odwadniająca, → Ujęcie wód podziemnych.[AK].

Słownik Oczyszczanie Wód; Dekontaminacja, Uzdatnianie Wód:
Znaczenie dekontaminacja, uzdatnianie wód Mechanizm albo zespół mechanizmów fizycznych, chemicznych i biologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) poprzez usuwanie odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze).
Słownik Ośrodek O Podwójnej (Złożonej) Porowatości; Ośrodek Szczelinowo-Porowy:
Znaczenie złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły o znacznej anizotropii, gdzie woda przemieszcza się raczej w szczelinach i w obrębie odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze).
Słownik Opad Hydrologiczny; Opad Rzeczywisty:
Znaczenie opad rzeczywisty Rozmiar rzeczywista opadu albo przynajmniej skorygowana o błąd pomiaru (→ opad skorygowany). Uwzględnia osad atmosferyczny, opad poziomy. Ocenia się, iż warstwa o.h. jest w Polsce o odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze).
Słownik Opad Mokry:
Znaczenie atmosferyczny w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym obejmuje się także stałe produkty kondensacji pary wodnej (śnieg, grad), mogące po stopnieniu zasilać wody podziemne. Definicja odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze).
Słownik Ochrona Środowiska:
Znaczenie podjęcie albo zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta bazuje zwłaszcza na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze).

Czym jest Odwadnianie (kopalniane znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: