Odwadnianie (kopalniane co to jest
Co to jest Odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze). Wyjaśnienie budowlane, rolnicze.

Czy przydatne?

Co to jest Odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze)

Definicja ODWADNIANIE (KOPALNIANE, BUDOWLANE, ROLNICZE): Odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze)
Czynności powiązane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, na przykład w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków wilgotnościowych gleby. → Lej depresji kopalni, →Studnia, → Studnia odwadniająca, → Ujęcie wód podziemnych.[AK].

Słownik Odciek:
Znaczenie Zanieczyszczone wody wypływające albo przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych i tym podobne W razie odpadów stałych odcieki powstają raczej wskutek odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze).
Słownik Opad Mokry:
Znaczenie atmosferyczny w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym obejmuje się także stałe produkty kondensacji pary wodnej (śnieg, grad), mogące po stopnieniu zasilać wody podziemne. Definicja odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze).
Słownik Odwadnianie Wykopu (Fundamentowego):
Znaczenie fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze).
Słownik Ośrodek Szczelinowaty; Ośrodek Szczelinowy:
Znaczenie szczelinowaty; ośrodek szczelinowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły, gdzie woda raczej przemieszcza się w sieci otwartych szczelin (wykazujących mocną anizotropię) dzielących odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze).
Słownik Otwór Próżniowy; Filtr Próżniowy:
Znaczenie filtr próżniowy → Otwór z filtrem wbijanym, do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura albo wąż gumowy z zaworem służącym do wytworzenia w otworze podciśnienia odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze).

Czym jest Odwadnianie (kopalniane znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: