Odwadnianie obiektów co to jest
Co to jest Odwadnianie obiektów budowlanych. Wyjaśnienie budowlanych Odwadnianie podejmowane w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Budowlanych Obiektów Odwadnianie

Definicja ODWADNIANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: Odwadnianie obiektów budowlanych
Odwadnianie podejmowane w celu ochrony obiektów budowlanych w czasie okresowego albo trwałego podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych (ryc. 69). → Spiętrzenie wód podziemnych.[AK] Ryc. 69. Odwadnianie obiektów budowlanych: a – systemem drenów, b – systemem studzien (wg Wieczysty, 1982).

Słownik Odpływ Całkowity H, Q:
Znaczenie Odpływ całkowity H, Q Suma wszystkich składowych odpływu manifestująca się w przepływie cieku. → Bilans wodny.[AK odwadnianie obiektów budowlanych.
Słownik Operator Różnicowy:
Znaczenie Iloraz różnicowy aproksymujący operator różniczkowy. Dla pierwszej pochodnej rozróżnia się:– iloraz różnicowy przedni– iloraz różnicowy wsteczny– iloraz różnicowy centralny Dla drugiej pochodnej odwadnianie obiektów budowlanych.
Słownik Oporność Strefy Przyfiltrowej:
Znaczenie przyfiltrowej O.s.p. jest spowodowana zmianami przewodności strefy przyfiltrowej, starzeniem się filtru, a nawet geometrią strumienia (studnia niezupełna) wody podziemnej. O.s.p. jest odpowiedzialna odwadnianie obiektów budowlanych.
Słownik Okno Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Przerwa w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych rozdzielających utwory przepuszczalne. W najwyższym stopniu typowe o.h. są pochodzenia erozyjnego albo sedymentacyjnego (ryc. 71 odwadnianie obiektów budowlanych.
Słownik Oporność Elektrolityczna Wody:
Znaczenie Oporność elektrolityczna wody > Przewodność elektrolityczna właściwa wody.[AM odwadnianie obiektów budowlanych.

Czym jest Odwadnianie obiektów znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: