Odwadnianie obiektów co to jest
Co to jest Odwadnianie obiektów budowlanych. Wyjaśnienie budowlanych Odwadnianie podejmowane w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Budowlanych Obiektów Odwadnianie

Definicja ODWADNIANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: Odwadnianie obiektów budowlanych
Odwadnianie podejmowane w celu ochrony obiektów budowlanych w czasie okresowego albo trwałego podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych (ryc. 69). → Spiętrzenie wód podziemnych.[AK] Ryc. 69. Odwadnianie obiektów budowlanych: a – systemem drenów, b – systemem studzien (wg Wieczysty, 1982).

Słownik Opad Mokry:
Znaczenie atmosferyczny w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym obejmuje się także stałe produkty kondensacji pary wodnej (śnieg, grad), mogące po stopnieniu zasilać wody podziemne. Definicja odwadnianie obiektów budowlanych.
Słownik Obszar Depresyjny (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Region, w obrębie którego zostało obniżone zwierciadło wody podziemnej albo ciśnienie piezometryczne (w razie → zwierciadła napiętego) w konsekwencji eksploatacji albo naturalnego odwadnianie obiektów budowlanych.
Słownik Opad Skorygowany:
Znaczenie Parametr opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat wynikających z błędów systematycznych pomiarów: oddziaływania prędkości wiatru (poprawka aerodynamiczna), zwilżania zbiornika i powierzchni odwadnianie obiektów budowlanych.
Słownik Oczyszczanie Wód; Dekontaminacja, Uzdatnianie Wód:
Znaczenie dekontaminacja, uzdatnianie wód Mechanizm albo zespół mechanizmów fizycznych, chemicznych i biologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) poprzez usuwanie odwadnianie obiektów budowlanych.
Słownik Otwór Odwadniający:
Znaczenie Otwór wykorzystywany do drenażu wód z górotworu i do odwadniania kopalni bez zainstalowanego w nim urządzenia do pompowania wody. → Odwadnianie kopalni, → Zawodnienie kopalni, → Warunki odwadnianie obiektów budowlanych.

Czym jest Odwadnianie obiektów znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: