Odwadnianie obiektów co to jest
Co to jest Odwadnianie obiektów budowlanych. Wyjaśnienie budowlanych Odwadnianie podejmowane w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Budowlanych Obiektów Odwadnianie

Odwadnianie obiektów budowlanych
Odwadnianie podejmowane w celu ochrony obiektów budowlanych w czasie okresowego albo trwałego podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych (ryc. 69). → Spiętrzenie wód podziemnych.[AK] Ryc. 69. Odwadnianie obiektów budowlanych: a – systemem drenów, b – systemem studzien (wg Wieczysty, 1982).

Czym jest Odwadnianie obiektów znaczenie w Słownik definicje O