Odwadnianie otwarte co to jest
Co to jest Odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne. Wyjaśnienie odwadnianie grawitacyjne.

Czy przydatne?

Co to jest Odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne

Definicja ODWADNIANIE OTWARTE; ODWADNIANIE GRAWITACYJNE: Odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne
Odwadnianie kopalni polegające na grawitacyjnym odprowadzaniu napływających wód dzięki sztolni i otwartych rowów poza region górotworu rozciętego wyrobiskami. Służące w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych, również w podziemnych, jeżeli pozwala na to położenie bazy drenażu w relacji do wyrobisk. → Zawodnienie kopalni, →Odwadnianie kopalni, → Warunki hydrogeologiczne złoża.[TB].

Słownik Ośrodek Szczelinowaty; Ośrodek Szczelinowy:
Znaczenie szczelinowaty; ośrodek szczelinowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły, gdzie woda raczej przemieszcza się w sieci otwartych szczelin (wykazujących mocną anizotropię) dzielących odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne.
Słownik Oporność Strefy Przyfiltrowej:
Znaczenie przyfiltrowej O.s.p. jest spowodowana zmianami przewodności strefy przyfiltrowej, starzeniem się filtru, a nawet geometrią strumienia (studnia niezupełna) wody podziemnej. O.s.p. jest odpowiedzialna odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne.
Słownik Otwór Spływowy; Filtr Spływowy:
Znaczenie filtr spływowy Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne.
Słownik Otwór Próżniowy; Filtr Próżniowy:
Znaczenie filtr próżniowy → Otwór z filtrem wbijanym, do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura albo wąż gumowy z zaworem służącym do wytworzenia w otworze podciśnienia odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne.
Słownik Odwadnianie Kopalni:
Znaczenie Zespół przedsięwzięć powodujących drenaż → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska kopalni, usunięcie wód dopływających do wyrobisk w czasie ich wykonywania i eksploatacji i odprowadzanie odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne.

Czym jest Odwadnianie otwarte znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: