Odwadnianie otwarte co to jest
Co to jest Odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne. Wyjaśnienie odwadnianie grawitacyjne.

Czy przydatne?

Co to jest Odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne

Definicja ODWADNIANIE OTWARTE; ODWADNIANIE GRAWITACYJNE: Odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne
Odwadnianie kopalni polegające na grawitacyjnym odprowadzaniu napływających wód dzięki sztolni i otwartych rowów poza region górotworu rozciętego wyrobiskami. Służące w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych, również w podziemnych, jeżeli pozwala na to położenie bazy drenażu w relacji do wyrobisk. → Zawodnienie kopalni, →Odwadnianie kopalni, → Warunki hydrogeologiczne złoża.[TB].

Słownik Odwadnianie Kombinowane:
Znaczenie kombinowane Odwadnianie górotworu w otoczeniu wyrobisk kopalni i samych wyrobisk polegające na równoczesnym wykorzystywaniu środków i urządzeń drenażowych służących w → odwadnianiu metodą górniczym odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne.
Słownik Otwór Spływowy; Filtr Spływowy:
Znaczenie filtr spływowy Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne.
Słownik Obszar Górniczy:
Znaczenie Przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją. Spośród wód podziemnych kopalinami są → solanki, → wody lecznicze i → wody termalne, określone odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne.
Słownik Ocena Oddziaływania Na Środowisko OOŚ:
Znaczenie na środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne.
Słownik Odsączalność:
Znaczenie Umiejętność skały kompletnie nasyconej wodą do oddania wody wolnej pod działaniem siły ciężkości; jej miarą jest → współczynnik odsączalności. Jako specjalny sytuacja wyróżnia się odsączalność odwadnianie otwarte; odwadnianie grawitacyjne.

Czym jest Odwadnianie otwarte znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: