Odwadnianie sposobem co to jest
Co to jest Odwadnianie sposobem górniczym. Wyjaśnienie Odwadnianie kopalni polegające na.

Czy przydatne?

Co to jest Górniczym Sposobem Odwadnianie

Definicja ODWADNIANIE SPOSOBEM GÓRNICZYM: Odwadnianie metodą górniczym
Odwadnianie kopalni polegające na wykorzystywaniu podziemnych wyrobisk korytarzowych i otworów wierconych z nich w różnych kierunkach i o różnej długości w celu drenażu wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska. Jest powszechnie służące do odwadniania kopalń podziemnych. Stosuje się także go do → odwadniania wyprzedzającego górotworu w kopalniach odkrywkowych. → Odwadnianie kopalni, → Zawodnienie kopalni, → Warunki hydrogeologiczne złoża.[TB].

Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości odwadnianie sposobem górniczym.
Słownik Otwór Próżniowy; Filtr Próżniowy:
Znaczenie filtr próżniowy → Otwór z filtrem wbijanym, do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura albo wąż gumowy z zaworem służącym do wytworzenia w otworze podciśnienia odwadnianie sposobem górniczym.
Słownik Obszar Źródliskowy:
Znaczenie Region stopniowego tworzenia się cieku głównego albo jego dopływu, gdzie woda podziemna wydostaje się na powierzchnię terenu i ujawnia w formie → podmokłości, →wycieków, rzadziej źródeł. Zespół odwadnianie sposobem górniczym.
Słownik Opad Skuteczny (W Sensie Hydrogeologicznym); Opad Graniczny:
Znaczenie sensie hydrogeologicznym); opad graniczny Opad atmosferyczny, który efektywnie zasilił zbiornik wód podziemnych drenowany poprzez źródło i wpłynął na przerwanie krzywej opadania wydatku źródła. O odwadnianie sposobem górniczym.
Słownik Ośrodek Szczelinowaty; Ośrodek Szczelinowy:
Znaczenie szczelinowaty; ośrodek szczelinowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły, gdzie woda raczej przemieszcza się w sieci otwartych szczelin (wykazujących mocną anizotropię) dzielących odwadnianie sposobem górniczym.

Czym jest Odwadnianie sposobem górniczym znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: