Odwadnianie sposobem co to jest
Co to jest Odwadnianie sposobem górniczym. Wyjaśnienie Odwadnianie kopalni polegające na.

Czy przydatne?

Co to jest Górniczym Sposobem Odwadnianie

Definicja ODWADNIANIE SPOSOBEM GÓRNICZYM: Odwadnianie metodą górniczym
Odwadnianie kopalni polegające na wykorzystywaniu podziemnych wyrobisk korytarzowych i otworów wierconych z nich w różnych kierunkach i o różnej długości w celu drenażu wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska. Jest powszechnie służące do odwadniania kopalń podziemnych. Stosuje się także go do → odwadniania wyprzedzającego górotworu w kopalniach odkrywkowych. → Odwadnianie kopalni, → Zawodnienie kopalni, → Warunki hydrogeologiczne złoża.[TB].

Słownik Obudowa Studni; Cembrowina Studni:
Znaczenie Obudowa studni; cembrowina studni Konstrukcja zabezpieczająca ściany otworu studziennego – cembrowina na przykład z kręgów betonowych albo → kolumna filtrowa studni.[AK odwadnianie sposobem górniczym.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości odwadnianie sposobem górniczym.
Słownik Odwadnianie Sposobem Studziennym:
Znaczenie studziennym Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → studni odwadniających, współdziałających ze sobą i stanowiących określony odwadnianie sposobem górniczym.
Słownik Oczyszczanie Warstwy Wodonośnej; Dekontaminacja W. W.:
Znaczenie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w. Mechanizm aktywnej ochrony wód podziemnych opierający na eliminacji stwierdzonego zanieczyszczenia zbiornika wód podziemnych. Można tu wyróżnić cztery odwadnianie sposobem górniczym.
Słownik Oporność Filtracyjna Φ; Oporność Strumienia:
Znaczenie filtracyjna φ; oporność strumienia 1. Odwrotność przewodności T wyrażająca wysokość spadku naporu na jednostkowe natężenie równoległego, jednorodnego strumienia wody podziemnej: φ = ΔH/Q = 1/T Wymiar odwadnianie sposobem górniczym.

Czym jest Odwadnianie sposobem górniczym znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: