Odwadnianie sposobem co to jest
Co to jest Odwadnianie sposobem studziennym. Wyjaśnienie studziennym Odwadnianie górotworu.

Czy przydatne?

Co to jest Studziennym Sposobem Odwadnianie

Definicja ODWADNIANIE SPOSOBEM STUDZIENNYM: Odwadnianie metodą studziennym
Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → studni odwadniających, współdziałających ze sobą i stanowiących określony mechanizm, najczęściej barierę okalającą. Służące powszechnie w górnictwie odkrywkowym, rzadziej w podziemnym. → Odwadnianie kopalni, → Zawodnienie kopalni, → Warunki hydrogeologiczne złoża.[TB].

Słownik Otwory W Odwadnianiu Kopalń:
Znaczenie odwadnianiu kopalń Otwory wiertnicze wykonane z powierzchni terenu albo z wyrobiska górniczego, wykorzystywane do drenażu → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska albo obniżenia w nim → odwadnianie sposobem studziennym.
Słownik Oporność Strefy Przyfiltrowej:
Znaczenie przyfiltrowej O.s.p. jest spowodowana zmianami przewodności strefy przyfiltrowej, starzeniem się filtru, a nawet geometrią strumienia (studnia niezupełna) wody podziemnej. O.s.p. jest odpowiedzialna odwadnianie sposobem studziennym.
Słownik Obszar Ochrony; Obszar Ochronny:
Znaczenie region ochronny region zasilania zbiornika albo poziomu wód podziemnych, gdzie podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód. O.o. ustanawia się w nawiązaniu do odwadnianie sposobem studziennym.
Słownik Odpływ Ścieków:
Znaczenie Definicja dotyczy najczęściej ścieków oczyszczonych (podczyszczonych) odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. Niewłaściwie przeprowadzany o.ś. stanowi zagrożenie dla jakości wód podziemnych. → Ściek odwadnianie sposobem studziennym.
Słownik Odpływ Podziemny Okresowy:
Znaczenie okresowy O.p.o., przebiegający w górnej strefie saturacji na granicy strefy aeracji, ma charakter krótkookresowy, a przebiegający w środkowej strefie saturacji ma charakter długotrwały i zanika tylko odwadnianie sposobem studziennym.

Czym jest Odwadnianie sposobem znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: