Odżelazianie (wód co to jest
Co to jest Odżelazianie (wód podziemnych). Wyjaśnienie Mechanizm technologiczny → uzdatniania wody.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Odżelazianie

Definicja ODŻELAZIANIE (WÓD PODZIEMNYCH): Odżelazianie (wód podziemnych)
Mechanizm technologiczny → uzdatniania wody opierający na usuwaniu z wody związków żelaza (najczęściej strącając Fe3+). Przeprowadzany zarówno w małej skali (zastosowanie małych odżelaziaczy), jak i w sporych stacjach uzdatniania wody i „in situ” →uzdatnianie wód podziemnych „in situ”).[AM].

Słownik Odpływ Podziemny Bazowy; Odpływ Podziemny Trwały:
Znaczenie bazowy; odpływ podziemny trwały Przebiega w dolnej strefie saturacji wód o zwierciadle swobodnym i w wodach wgłębnych naporowych, ma charakterstały, charakteryzuje się powolną zamianą wód.[AK odżelazianie (wód podziemnych).
Słownik Operator Różnicowy:
Znaczenie Iloraz różnicowy aproksymujący operator różniczkowy. Dla pierwszej pochodnej rozróżnia się:– iloraz różnicowy przedni– iloraz różnicowy wsteczny– iloraz różnicowy centralny Dla drugiej pochodnej odżelazianie (wód podziemnych).
Słownik Operat Wodnoprawny:
Znaczenie Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli projekt urządzeń wodnych odpowiada wymaganiom o.w., może być także odżelazianie (wód podziemnych).
Słownik Okno Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Przerwa w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych rozdzielających utwory przepuszczalne. W najwyższym stopniu typowe o.h. są pochodzenia erozyjnego albo sedymentacyjnego (ryc. 71 odżelazianie (wód podziemnych).
Słownik Otwór Przelewowy:
Znaczenie Rodzaj otworu odwadniającego wykonywanego z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia →ciśnienia hydrostatycznego w → wodonoścu występującym w spągowej w relacji do odżelazianie (wód podziemnych).

Czym jest Odżelazianie (wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: