Ognko zanieczyszczenia wód co to jest
Co to jest Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Naturalne albo.

Czy przydatne?

Co to jest Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych

Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych
Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w litosferze, atmosferze czy hydrosferze. O.z.w.p. mogą mieć zróżnicowany charakter przestrzenny:punktowy (wiercenia, stacje paliw, magazyny), liniowy albo pasmowy (rzeki, kanały, drogi, rurociągi), powierzchniowy (składowiska odpadów, osadniki, pola ściekowe i irygacyjne) i obszarowy (imisja gazów i pyłów, nawożenie i chemizacja rolnictwa i leśnictwa).[AS].

Czym jest Ognisko zanieczyszczenia wód znaczenie w Słownik definicje O