Ognko zanieczyszczenia wód co to jest
Co to jest Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Naturalne albo.

Czy przydatne?

Co to jest Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych

Definicja OGNISKO ZANIECZYSZCZENIA WÓD PODZIEMNYCH: Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych
Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w litosferze, atmosferze czy hydrosferze. O.z.w.p. mogą mieć zróżnicowany charakter przestrzenny:punktowy (wiercenia, stacje paliw, magazyny), liniowy albo pasmowy (rzeki, kanały, drogi, rurociągi), powierzchniowy (składowiska odpadów, osadniki, pola ściekowe i irygacyjne) i obszarowy (imisja gazów i pyłów, nawożenie i chemizacja rolnictwa i leśnictwa).[AS].

Słownik Odpiaszczanie Studni:
Znaczenie Odpiaszczanie studni Zabieg mający na celu wydobycie ze studni (→ osadnika) drobnych części w ramach →pompowania oczyszczającego – przygotowania studni do eksploatacji. → Usprawnianie studni.[AK ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Odporność Na Zanieczyszczenia:
Znaczenie zanieczyszczenia Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Osadnik (W Studni Wierconej):
Znaczenie wierconej) Dolny odcinek kolumny filtrowej bez otworów (nieperforowany), zamknięty u dołu, wykorzystywany do zbierania drobnego wymywanego materiału skalnego tak w czasie usprawniania studni ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Obszar Drenażu:
Znaczenie Region na powierzchni terenu albo pod ziemią, do którego spływają wody podziemne z utworów wodonośnych. O.d. są doliny rzeczne, zbiorniki wód podziemnych, zagłębienia bezodpływowe, morze, silnie ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Ochrona Środowiska:
Znaczenie podjęcie albo zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta bazuje zwłaszcza na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.

Czym jest Ognisko zanieczyszczenia wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: