Ognko zanieczyszczenia wód co to jest
Co to jest Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Naturalne albo.

Czy przydatne?

Co to jest Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych

Definicja OGNISKO ZANIECZYSZCZENIA WÓD PODZIEMNYCH: Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych
Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w litosferze, atmosferze czy hydrosferze. O.z.w.p. mogą mieć zróżnicowany charakter przestrzenny:punktowy (wiercenia, stacje paliw, magazyny), liniowy albo pasmowy (rzeki, kanały, drogi, rurociągi), powierzchniowy (składowiska odpadów, osadniki, pola ściekowe i irygacyjne) i obszarowy (imisja gazów i pyłów, nawożenie i chemizacja rolnictwa i leśnictwa).[AS].

Słownik Ośrodek O Podwójnej (Złożonej) Porowatości; Ośrodek Szczelinowo-Porowy:
Znaczenie złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły o znacznej anizotropii, gdzie woda przemieszcza się raczej w szczelinach i w obrębie ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Obszar Depresyjny (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Region, w obrębie którego zostało obniżone zwierciadło wody podziemnej albo ciśnienie piezometryczne (w razie → zwierciadła napiętego) w konsekwencji eksploatacji albo naturalnego ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Obszar Zwykłej Ochrony GZWP OZO:
Znaczenie Region zwykłej ochrony GZWP OZO Region stanowiący pozostałe fragmenty GZWP, niewydzielone jako ONO i OWO. W granicach tych obszarów dla ochrony wód stosuje się obowiązujące regulaminy prawne.[AS ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Obszar Zasobowy (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie ujęcia wód podziemnych) Region w obrębie → zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się zasadnicza ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Odwadnianie Otwarte; Odwadnianie Grawitacyjne:
Znaczenie odwadnianie grawitacyjne Odwadnianie kopalni polegające na grawitacyjnym odprowadzaniu napływających wód dzięki sztolni i otwartych rowów poza region górotworu rozciętego wyrobiskami. Służące w ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.

Czym jest Ognisko zanieczyszczenia wód znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: