Ogólna ilość substancji co to jest
Co to jest Ogólna ilość substancji stałych; (występujących w wodzie). Wyjaśnienie stałych.

Czy przydatne?

Co to jest Ogólna ilość substancji stałych; (występujących w wodzie)

Definicja OGÓLNA ILOŚĆ SUBSTANCJI STAŁYCH; (WYSTĘPUJĄCYCH W WODZIE): Ogólna liczba substancji stałych; (występujących w wodzie)
Suma substancji stałych rozpuszczonych i zawieszonych występujących w wodzie. Wyrażana w mg/dm3 wody (ryc. 113). → Substancje stałe rozpuszczone, → Substancje stałe zawieszone.[AM].

Słownik Odżelazianie (Wód Podziemnych):
Znaczenie podziemnych) Mechanizm technologiczny → uzdatniania wody opierający na usuwaniu z wody związków żelaza (najczęściej strącając Fe3+). Przeprowadzany zarówno w małej skali (zastosowanie małych ogólna ilość substancji stałych; (występujących w wodzie).
Słownik Odwadnianie Wyprzedzające:
Znaczenie wyprzedzające Drenaż wody z górotworu przewidzianego do rozcięcia wyrobiskami górniczymi w celu obniżenia w nim → ciśnienia hydrostatycznego. Służące w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. → ogólna ilość substancji stałych; (występujących w wodzie).
Słownik Oporność Filtracyjna Pionowa Φ’:
Znaczenie Oporność filtracyjna pionowa φ’ Odwrotność → przewodności pionowej (warstwy rozdzielającej) T'. Wymiar: [T].Jednostki: h, d.[TM ogólna ilość substancji stałych; (występujących w wodzie).
Słownik Ośrodek Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Utwory skalne wspólnie z pustkami (przestrzenią hydrogeologiczną), ośrodek stały, obiekt →środowiska hydrogeologicznego. O.h. może się charakteryzować przestrzenią ogólna ilość substancji stałych; (występujących w wodzie).
Słownik Odczyn Wody:
Znaczenie Właściwość chemiczna wody zależna od → stężenia jonów wodorowych (ściślej od aktywności jonów hydroniowych), traktowana jako fundamentalny parametr → jakości wody. O.w. podawany jest w umownej ogólna ilość substancji stałych; (występujących w wodzie).

Czym jest Ogólna ilość substancji znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: