Okno hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Okno hydrogeologiczne. Wyjaśnienie w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Okno

Definicja OKNO HYDROGEOLOGICZNE: Okno hydrogeologiczne
Przerwa w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych rozdzielających utwory przepuszczalne. W najwyższym stopniu typowe o.h. są pochodzenia erozyjnego albo sedymentacyjnego (ryc. 71). (Termin w poezji obcej niestosowany; przedstawiono tłumaczenie dosłowne).[SK] Ryc. 71. Okno hydrogeologiczne (wg Pazdro, Kozerski, 1990) a) pochodzenia sedymentacyjnego: 1 – warstwy wodonośne, 2 – utwory nieprzepuszczalne, 3 – fragment przepuszczalny w obrębie warstwy nieprzepuszczalnej, 4 – zwierciadło wód; b) pochodzenia erozyjnego: 1 – warstwy wodonośne, 2 – utwory nieprzepuszczalne, 3 – wyżłobienie erozyjne wypełnione utworami prze­puszczalnymi, 4 – zwierciadło wód.

Słownik Operat Wodnoprawny:
Znaczenie Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli projekt urządzeń wodnych odpowiada wymaganiom o.w., może być także okno hydrogeologiczne.
Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 okno hydrogeologiczne.
Słownik Oporność Elektrolityczna Wody:
Znaczenie Oporność elektrolityczna wody > Przewodność elektrolityczna właściwa wody.[AM okno hydrogeologiczne.
Słownik Odpływ Podziemny Jednostkowy; Moduł (Wskaźnik) Odpływu Podziemnego Q:
Znaczenie jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach okno hydrogeologiczne.
Słownik Ognisko Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w okno hydrogeologiczne.

Czym jest Okno hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: