Okno hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Okno hydrogeologiczne. Wyjaśnienie w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Okno

Okno hydrogeologiczne
Przerwa w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych rozdzielających utwory przepuszczalne. W najwyższym stopniu typowe o.h. są pochodzenia erozyjnego albo sedymentacyjnego (ryc. 71). (Termin w poezji obcej niestosowany; przedstawiono tłumaczenie dosłowne).[SK] Ryc. 71. Okno hydrogeologiczne (wg Pazdro, Kozerski, 1990) a) pochodzenia sedymentacyjnego: 1 – warstwy wodonośne, 2 – utwory nieprzepuszczalne, 3 – fragment przepuszczalny w obrębie warstwy nieprzepuszczalnej, 4 – zwierciadło wód; b) pochodzenia erozyjnego: 1 – warstwy wodonośne, 2 – utwory nieprzepuszczalne, 3 – wyżłobienie erozyjne wypełnione utworami prze­puszczalnymi, 4 – zwierciadło wód.

Czym jest Okno hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje O