Okres półtrwania; okres co to jest
Co to jest Okres półtrwania; okres połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku.

Czy przydatne?

Co to jest Okres półtrwania; okres połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku

Definicja OKRES PÓŁTRWANIA; OKRES POŁOWICZNEGO ROZPADU, PÓŁOKRES TRWANIA, CZAS POŁOWICZNEGO ZANIKU: Moment półtrwania; moment połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku
1. Czas, po upływie którego pierwotna liczba atomów → radionuklidu zmaleje do połowy. Pomiędzy o.p. a stałą rozpadu promieniotwórczego istnieje zależność: gdzie: T1/2 – czas połowicznego zaniku [T], λ – stała przemiany promieniotwórczej[JD] 2. Czas, po którym substancja występująca w wodzie ulegnie rozpadowi albo rozkładowi zmniejszającemu do połowy stężenie początkowe (ryc. 72). → Biodegradacja, → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM] Ryc. 72. moment półtrwania niektórych pestycydów w środowisku naturalnym (wg Dojlido, 1995).

Słownik Oporność Filtracyjna Pionowa Φ’:
Znaczenie Oporność filtracyjna pionowa φ’ Odwrotność → przewodności pionowej (warstwy rozdzielającej) T'. Wymiar: [T].Jednostki: h, d.[TM okres półtrwania; okres połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku.
Słownik Odwadnianie Wyprzedzające:
Znaczenie wyprzedzające Drenaż wody z górotworu przewidzianego do rozcięcia wyrobiskami górniczymi w celu obniżenia w nim → ciśnienia hydrostatycznego. Służące w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. → okres półtrwania; okres połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku.
Słownik Opad Klimatologiczny; Opad Pomierzony:
Znaczenie Opad klimatologiczny; opad pomierzony Surowa wartość opadu wynikająca z pomiaru → opadomierzem.[AK okres półtrwania; okres połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku.
Słownik Obszar Depresyjny (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Region, w obrębie którego zostało obniżone zwierciadło wody podziemnej albo ciśnienie piezometryczne (w razie → zwierciadła napiętego) w konsekwencji eksploatacji albo naturalnego okres półtrwania; okres połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku.
Słownik Odpływ Podziemny Okresowy:
Znaczenie okresowy O.p.o., przebiegający w górnej strefie saturacji na granicy strefy aeracji, ma charakter krótkookresowy, a przebiegający w środkowej strefie saturacji ma charakter długotrwały i zanika tylko okres półtrwania; okres połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku.

Czym jest Okres półtrwania; okres znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: