Opad atmosferyczny P co to jest
Co to jest Opad atmosferyczny P. Wyjaśnienie atmosferyczna (wszystkie rodzaje wody występujące w.

Czy przydatne?

Co to jest P Atmosferyczny Opad

Definicja OPAD ATMOSFERYCZNY P: Opad atmosferyczny P
Woda atmosferyczna (wszystkie rodzaje wody występujące w przyrodzie łącznie z substancjami rozpuszczonymi, emulgowanymi i zawieszonymi i mikroorganizmami), która w wyniku kondensacji z pary wodnej i sublimacji wydziela się w atmosferze i w następstwie siły ciężkości porusza się ku powierzchni ziemi albo ją osiąga. W takim ujęciu o.a. obejmuje zarówno formę ciekłą (deszcz, mżawka), jak i stałą (śnieg, grad, krupy, deszcz lodowy, igły lodowe). Regularnie jako o.a. w szerokim znaczeniu rozumie się także → osad atmosferyczny, a więc opad poziomy (rosa, szron, sadź i tym podobne). Rozmiar, wysokość, natężenie o.a. wyraża się najczęściej jako warstwę opadu w mm. Pomiaru wielkości o.a. dokonuje się na określonej wysokości ponad powierzchnią (→ opad klimatologiczny, → opadomierz). O.a. to składnik → obiegu wody, składnik przychodowy bilansu wodnego.[AK].

Słownik Odwadnianie (Kopalniane, Budowlane, Rolnicze):
Znaczenie kopalniane, budowlane, rolnicze) Czynności powiązane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, na przykład w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków opad atmosferyczny p.
Słownik Odwadnianie Wykopu (Fundamentowego):
Znaczenie fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty opad atmosferyczny p.
Słownik Odwadnianie Sposobem Studziennym:
Znaczenie studziennym Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → studni odwadniających, współdziałających ze sobą i stanowiących określony opad atmosferyczny p.
Słownik Opad Obszarowy:
Znaczenie przywiązany do określonej powierzchni, którego rozmiar określa się na podstawie punktów pomiarowych (opad punktowy). Określenie wielkości o.o. ma ważne znaczenie dla wielu zagadnień opad atmosferyczny p.
Słownik Odpływ Podziemny Okresowy:
Znaczenie okresowy O.p.o., przebiegający w górnej strefie saturacji na granicy strefy aeracji, ma charakter krótkookresowy, a przebiegający w środkowej strefie saturacji ma charakter długotrwały i zanika tylko opad atmosferyczny p.

Czym jest Opad atmosferyczny P znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: